Hoppa till huvudinnehåll

Kriminolog om vansinnesföraren: Myndigheterna agerar först när något hänt

Kauko Aromaa ser allvarlig ut
Professor Kauko Aromaa anser att en ny mekanism för övervakning av farliga personer borde konstrueras. Kauko Aromaa ser allvarlig ut Bild: Yle/ Karin Filén kauko aromaa

Professor i kriminologi Kauko Aromaa säger att det inte finns någon mekanism som fullt kan stoppa händelser såsom vansinneskörningen i Helsingfors i slutet av juli, där en person miste livet och fem personer skadades.

Den 51-åriga gärningsmannen hade varit intagen för psykiatrisk vård ett trettiotal gånger och hade tidigare bland annat dömts för mordbrand av sin fars hus.

- Liksom många andra blev jag förstås förvånad över att en sådan långvarig "katastrofperson" kunde agera fritt, men det är faktiskt möjligt i vårt system, säger Aromaa.

I det här fallet hade ju de anhöriga faktiskt försökt vara aktiva och signalera utåt till myndigheterna att den här mannen är farlig. Varför lyssnade ingen på dem?

- Jag tror nog att man har lyssnat på dem, men att anhöriga är oroliga är inte en tillräcklig orsak för en kraftig inblandning i saken. En allmän princip är att någonting måste hända innan myndigheter kan göra något, säger Aromaa.

- I den här gärningsmannens fall vet vi ju att något hade hänt eftersom han varit intagen för vård tiotals gånger, men även i sådana fall måste man varje gång skilt överväga om faran fortfarande är reell eller inte.

- Hälsovårdsmyndigheterna har varje gång fått ta ställning till om den akuta faran är över, om man borde hålla honom kvar eller om man kan släppa honom fri. Uppenbarligen har de varje gång kommit till slutsatsen att man kan släppa honom fri.

Svår bedömning

Också Centralkriminalpolisen hade känt till gärningsmannen och gjort en kartläggning om honom.

Enligt Kauko Aromaa innebär det att CKP hade försökt uppskatta hur farlig personen är och hur sannolikt det är att något kunde hända.

Hade han bedömts vara akut farlig så hade hälsovårdsmyndigheterna blandats in, säger Aromaa.

- Det är alltid en mycket svår fråga att försöka bestämma om någon är farlig trots att ingenting ännu har hänt.

Övervakningsmekanism borde skapas

Enligt Kauko Aromaa finns det inga statistiska uppgifter om hur många motsvarande riskfall som rör sig ute i samhället.

- Men utan tvivel kan man säga att han inte är den enda. Det måste finnas en hel del rubbade personer som egentligen alltid är potentiellt farliga, men vanligtvis händer ingenting och därför finns det ingen direkt orsak att göra något drastiskt med de här personerna.

Enligt Aromaa är det oftast familjen och den närmaste kretsen som försöker uppmärksamma utomstående.

- Om det inte finns något annat att gå på än ”möjligheten att något händer” så kan myndigheterna inte göra något.

Det finns ingen möjlighet att ingripa, det är bara närkretsen som kan försöka göra något

Enligt Kauko Aromaa är den nuvarande situationen ändå inte tillfredsställande.

- Man borde konstruera en ny mekanism så att man kunde ingripa redan innan det värsta har hänt. Någon slags övervakning av de här potentiellt farliga personerna borde vara möjlig. I dag finns ingen möjlighet att ingripa, det är bara närkretsen som kan försöka göra något.

Aromaa säger att hälsovårdsmyndigheterna och polisen borde ha större befogenheter att ingripa.

- Man borde kunde fordra att uppenbart farliga personer anmäler sig lite oftare och man borde också aktivt kunna följa med vad de håller på med.

- Någon slags övervakningsmöjlighet vore ett steg framåt. Men hur man gör det och vem som ska ha rättigheterna och befogenheterna att göra sådant har vi inte ännu kommit fram till, säger Aromaa.

"Personliga självbestämmanderätten gått för långt"

Kauko Aromaa säger att man inte bara kan stänga in farliga människor någonstans, vilket en del föreslår som lösning på problemet.

- I vårt system är det inte acceptabelt att man bara stänger in folk som inte ännu har gjort något.

Enligt Aromaa är den här gränsdragningen mycket svår.

- I dag är vi kanske i en sådan situation att den personliga självbestämmanderätten har gått lite för långt, i jämförelse med aspekten om allmän fara.

Närmaste kretsen skyddar ofta farliga personer

Kauko Aromaa råder oroliga anhöriga till potentiellt farliga personer att ihärdigt anmäla personen till polisen, som sedan ger råd om hur man går vidare.

I fall psykiska störningar ligger bakom det farliga beteendet kan man försöka få personen omhändertagen av hälsovården.

Enligt Aromaa ska man vara envis, fast man först får ett nej från myndigheterna.

- Man måste vara uthållig och fortsätta och inte bara ge upp.

Han påminner också om problematiken med att många anhöriga väljer att inte anmäla sina närmaste.

- Den närmaste kretsen skyddar ofta de här personerna i situationer där de egentligen inte borde skyddas mer utan något borde göras.

Professor i kriminologi Kauko Aromaa intervjuades av Joakim Rundt i Radio Vega 1.8.2017.

Läs mera:

Vansinneskörningen i Helsingfors utreds som dråp

Polisen utreder fredagens vansinneskörning i Helsingfors centrum som dråp. Den misstänkte 51-åriga gärningsmannen har berättat för polisen att han kört i väldigt hög hastighet utan att bry sig om i fall någon blev påkörd. En person dog och fem skadades.