Hoppa till huvudinnehåll

Ny plan förutsätter starkare närvaro av dagispersonal

Barn leker i sandlåda
Barnets intressen ska styra dagisverksamheten. Barn leker i sandlåda Bild: Yle/Charlotte Walder leksaker,lek (barnlek),Sandlåda,Leksandlåda,barn (familjemedlemmar),Dagisbarn,daghem,småbarn,barn i småbarnsåldern

När daghemmen kör igång i augusti ska personalen finnas där för varje enskilt barn på ett helt nytt sätt. Det tack vare en ny plan för småbarnspedagogik. Enligt daghemsföreståndaren Amelie Lund kan det kräva en stor omställning av personalen.

Från och med augusti träder en ny plan för småbarnspedagogik i kraft i daghemmen runt om i landet. Det är första gången som småbarnspedagogik är något som alla daghem förutsätts följa.

- Vi behöver vara mycket mera närvarande, finnas där för barnen, på deras nivå och utgå från dem och inte så mycket från oss själva, säger Amelie Lund, föreståndare för ett av Barnavårdsföreningens daghem i Helsingfors.

- Det kan vara en ganska stor förändring för personal i allmänhet. Det skiljer ganska mycket från det tidigare. Vi har varit som lärare som vill ge åt barnen av vår kunskap. Nu måste vi tillsammans nappa tag i det som är intressant i stunden, säger Lund.

Amelie Lund är daghemsföreståndare i Helsingfors.
Amelie Lund säger att omställningen kan kännas stor för personal i allmänhet. Amelie Lund är daghemsföreståndare i Helsingfors. Bild: Yle / Eva Lamppu daghem,Amelie Lund

Många olika intressen

Det kan till exempel handla om att spinna vidare på en brandövning på dagis, när barnen fått upp ögonen för allt som relaterar till brandbilar. Lund betonar stunden.

Personalen på Lunds daghem har fått fortbildning för att klara av omställningen och attityderna har varit positiva.

Men hur ska redan pressad dagispersonal överlag klara av det här?

- Ganska mycket tid kan tidigare ha gått åt till att planera en verksamhet och saker jag vill lära ut åt barnen. Men nu kan jag sitta där i barnens lek, där de lär sig och utvecklas, och genomföra verksamheten, så då finns det ju tid, säger Lund.

Den nya pedagogiska planen för daghemmen är på många sätt lik den nya läroplanen som togs i bruk i grundskolan ifjol.

Barnets intressen står nu i fokus - hen ska få en mer målinriktad utveckling som också ska utvärderas. Föräldrarna ska också få en större roll i planeringen och utvärderingen.

Mera diskussion om jämställdhet!

Är det något i planen som du saknar?

- Personligen tycker jag att jämställdhet mellan flickor och pojkar borde poängteras mycket mera - det hade jag önskat. Det är väldigt stort och mycket. Det handlar om vårt bemötande och att vi behandlar flickor och pojkar olika.

- Finland är kanske inte riktigt där ännu, och man tänker inte så starkt på de frågorna. Men jag hoppas det blir aktuellt i och med att man talar mera om det, säger Lund.

Läs också