Hoppa till huvudinnehåll

Planerad bioetanolfabrik i Jakobstad hålls inom buller-och värmebelastningsramar

Bioetanolfabriken byggs på UPM:s och Alholmens Krafts industriområde vid Alholmen
Bioetanolfabriken byggs på UPM:s och Alholmens Krafts industriområde vid Alholmen Bioetanolfabriken byggs på UPM:s och Alholmens Krafts industriområde vid Alholmen Bild: Yle/Kjell Vikman ak

Utsläppen av kylvatten till havet från den planerade bioetanolfabriken till Alholmen i Jakobstad ökar i praktiken inte värmebelastningen i havet från nuvarande nivåer. Det visar utredningar i miljökonsekvensbedömningen av projektet.

Anledningen är att belastningen från Alholmens Kraft (AK) beräknas minska med 15 procent eftersom etanolfabriken skall använda processånga från AK vilket i sin tur gör att totalbelastningen inte ökar.

Bullerproblem ökar inte heller

Bullerberäkningarna visar att bullernivåerna inte heller beräknas öka nämnvärt på området och risken för att gränsvärdena skall överskridas ökar inte på grund av etablering.

Krossning av återvunnet trä är den mest bullersamma verksamheten kring bioetanolfabriken.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten