Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsverkets pumpar stannade när strömmen gick i Jakobstad

Alheda avloppsreningsverk i Jakobstad
Alheda avloppsreningsverk i Jakobstad Jakobstad,Reningsverk,avloppsnät,Alheda

Avloppsverkets pumpar i Jakobstad stannade förstås också när strömmen gick på måndagskväll. Inga reservkraftverk finns för att hålla igång pumparna i avloppsnätet men strömmen kom tillbaks i så god tid att man inte behövde släppa orenat avloppsvatten rakt ut i havet.

Nu väntar anskaffning av reservkraftverk om ekonomin tillåter med tanke på eventuella elavbrott i framtiden.

Elavbrottet pågick i närmare sjuttio minuter och driftschefen Glenn Lahtinen bedömer att man kunde ha blivit tvungna att släppa orenat avloppsvatten förbi reningsverket ut i havet om elavbrottet hade pågått i två timmar.

Alheda avloppsreningsverks huvudpumpstation i Jakobstad
Huvudpumpstationen i Jakobstad. Alheda avloppsreningsverks huvudpumpstation i Jakobstad Jakobstad,Pumpstation,Alheda

Inga reservkraftverk finns för avloppsvattnet

Det finns reservkraftverk vid Åminne vattenintag i Esse å och vid Djurgårdens pumpstation för dagvatten. Men för pumpstationerna i avloppsnätet och vid Alheda avloppsreningsverk saknas reservkraft när strömmen går.

- Det är klart att avloppsvatten steg i ledningsnätet och vid huvudpumpstationen när strömmen gick men det finns en viss reservoar vid pumpstationen och i ledningsnätet så jag har inte hört av dejouren att vi skulle ha blivit tvungna att bredda nånstans, säger driftschef Glenn Lahtinen vid Alheda avloppsreningsverk i Jakobstad.

Breddning innebär att avloppsvatten måste släppas ut i en recipient, ett dike eller i havet, om nivån i avloppsrören stiger över en viss nivå.

Alla ledningar som kommer till Alheda reningsverk är tryckvattenledningar.

Breddning finns bara vid huvudpumpstationen och vid två ställen på ledningsnätet. I reningsverket finns ingen breddning, där går allt avloppsvatten genom reningsverket.

Vad har du spolat ner i toaletten i dag? Bild: YLE/Smältpunkt/Linda Grönqvist
Avloppsvatten renas. Vad har du spolat ner i toaletten i dag? Bild: YLE/Smältpunkt/Linda Grönqvist Bild: YLE/Smältpunkt/Linda Grönqvist gegga

Reservkraftverk har länge funnits i planerna

Reservkraftverk till både Alheda och huvudpumpstationen har länge funnits med i planerna. De mindre pumpstationerna finns inte med i bilden.

- Det går inte att skaffa kraftverk till varje mindre pumpstation.

- Vi diskuterade anskaffningarna med vd Andreas Svarvar på tisdagen men det är mycket annat vi också borde skaffa, elavbrott händer ju inte så ofta.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten