Hoppa till huvudinnehåll

Miljöcentralen: Skarvpopulationen har nått maximal storlek

På spaning efter fisk
Skarven bygger allt oftare bon i träd i flykt undan havsörnen. På spaning efter fisk Bild: YLE/Patrik Enlund majsagrundet

Skarvpopulationen har hållits oförändrad sedan ifjol och håller på att nå sin maximala naturliga storlek, uppger Miljöcentralen. Populationen i Närpes nästan trefaldigades och den i Skrägårdshavet ökade med tio procent.

Enligt Miljöcentralen finns det 25 750 skarvbon i Finland. Jämfört med ifjol har de ökat bara en procent, eller med 200 bon. Det trots att vintern gav goda förutsättningar för skarven att övervintra.

Ökningen har nått sin kulmen

Skarvpopulationen ökar inte längre lika snabbt som tidigare och den håller på att uppnå sin maximala naturliga storlek, bedömer Miljöcentralen.

Det finns totalt 50 skarvsamhällen - antalet har hållits oförändrat i tre år. Populationen påverkas bland annat av havsörnens jakt och av fågelsämhällenas interna dynamik.

Enligt en uträkning av Naturhistoriska centralmuseet kommer populationen framöver att bestå av mellan 22 000 och 29 000 häckande par. Situationen kan ändå variera markant lokalt från år till år.

Stora lokala skillnader

Den största förändringen från ifjol är ett stort samhälle som har flyttat från Kvarken till Norra Bottenhavet.

Skarvsamhället i Närpes nästan trefaldigades efter att skarvar vid Korsholm stördes olagligt. Vid Finska viken minskade populationen något medan den i Skärgrådshavet - i Åbo och Nystad - ökade med tio procent.

De största samhällena finns i Nystad och Närpes med 2 840 respektive 2 610 bon. Nya samhällen har observerats bland annat i Hangö, Raseborg och Vörå.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes