Hoppa till huvudinnehåll

Antalet skarvar fördubblades i Raseborg

Svarta storskarvar står på en kobbe. I bakgrunden syns ett blått hav.
Storskarven trivs i Västnyland. Svarta storskarvar står på en kobbe. I bakgrunden syns ett blått hav. Bild: Seppo Knuuttila / Miljöcentralen skarvar (släkte),storskarv

Skarvpopulationen i Västnyland har vuxit med drygt tjugo procent sedan i fjol. Majoriteten av skarvarnas bon finns numera i Raseborg.

I fjol fanns det drygt 1 100 skarvbon i Hangö och Raseborg. I dag är siffran uppe i cirka 1 350, enligt uppgifter från miljöcentralen.

I Raseborg har antalet bon vuxit både i Finska viken och i Skärgårdshavet.

Hangö nästan tomt på skarvar

Antalet skarvbon har fördubblats på ett år i Raseborg. Den största orsaken är att en stor del av Hangös skarvar flyttat till områden som tillhör Raseborg.

Tidigare fanns det en koloni med över 400 skarvbon i Hangö. Numera består kolonin av 40 bon.

Förändringen har att göra med det undantagslov som Närings-, trafik- och miljöcentralen gav för Byön i Hangö i fjol. På ön fick man lov att fälla träden som skarvarna brukar häcka i efter att fåglarna förstört stora områden på ön.

Skarvar, närbild. byön
Förr var skarvar en vanlig syn på Byön i Hangö. Nu har de flesta flyttat på sig. Skarvar, närbild. byön Bild: Yle/Carina Bruun skarvar (släkte),byön,Närbild,Hangö

Då var det oklart vart den stora skarvkolonin skulle ta vägen. Nu visar siffrorna att största delen flyttade till Raseborg och bildade en ny koloni.

Fler skarvar både i Finska viken och Skärgårdshavet i Raseborg

På Raseborgs område i Skärgårdshavet, norr om Hangö udd, fanns i fjol två kolonier med sammanlagt 330 bon. Nu är kolonierna tre till antalet och de består av nästan 700 bon.

Också på Raseborgs område i Finska viken har skarvarna ökat. Där finns fortsättningsvis två kolonier och sammanlagt har de vuxit från knappt 370 bon till drygt 600.

Tre unga storskarvar i ett bo.
Antalet skarvbon har ökat också i Finska viken i Raseborg. Tre unga storskarvar i ett bo. Bild: Seppo Knuuttila / Miljöcentralen storskarv,skarvar (släkte)

Räknar man ihop antalet skarvbon i Raseborg har siffran fördubblats från att i fjol ha varit knappt 700 till att vara drygt 1 300 i dag.

I Ingå finns inga skarvkolonier. På gränsen mellan Sjundeå och Kyrkslätt finns det en skarvkoloni.

I hela Finland finns det nästan 26 000 skarvbon och det är ungefär lika mycket som i fjol. De tre största skarvkolonierna finns i Österbotten och den största består av drygt 2 800 bon.

Så här stora är skarvkolonierna i Raseborg och Hangö

Kolonierna är rangordnade enligt storlek år 2017.
Koloni och platsAntal bon 2017Antal bon 2016
Koloni 1 i Raseborg (Finska viken)496325
Koloni 2 i Raseborg (ny i Skärgårdshavet)315-
Koloni 3 i Raseborg (Skärgårdshavet)200160
Koloni 4 i Raseborg (Skärgårdshavet)180170
Koloni 5 i Raseborg (Finska viken)12344
Koloni 1 i Hangö40408
Totala antalet bon1 3541 107

Läs mera:

Miljöcentralen: Skarvpopulationen har nått maximal storlek

Skarvpopulationen har hållits oförändrad sedan ifjol och håller på att nå sin maximala naturliga storlek, uppger Miljöcentralen. Populationen i Närpes nästan trefaldigades och den i Skärgårdshavet ökade med tio procent.