Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsmarknaden har ännu inte påverkats av studiestödsreformen

Höghus i Kuppis i Åbo.
Höghus i Åbo. Höghus i Kuppis i Åbo. höghus,höghusområden,bostadsområde i åbo

I augusti slopades det studentspecifika bostadstillägget till förmån för det allmänna bostadsbidraget. Reformen har ännu inte haft någon inverkan på bostadsmarknaden, menar föreningen Finlands hyresvärdar.

Det har länge spekulerats i hur bostadsmarknaden påverkas av reformen. Det allmänna bostadsbidraget bestäms utgående från boningsort, inkomst och hyra. Till skillnad från det slopade bostadstillägget för studerande är det allmänna bostadsbidraget inte personligt, utan baseras på hela hushållets inkomster.

Det har diskuterats om de här faktorerna innebär att ettor på sikt blir mer eftertraktade, men någon sån effekt syns ännu inte.

- Vi har inte märkt någon konkret höjning av hyrorna eller ökning av efterfrågan på en viss typ av bostad, men reformen har märkts på det sättet att vi fått svara på massvis med frågor om de här sakerna, berättar Mia Koro-Kanerva, verksamhetsledare på föreningen Finlands Hyresvärdar som för statistik över hyresmarknadens utveckling.

I och med reformen kan en studerande vars sambo jobbar heltid förlora hela bostadsbidraget. Dessutom kan bostadsbidraget variera mer än det gamla bostadstillägget, vilket gör det relativt sett billigare att hyra en dyr lägenhet.

Koro-Kanerva tror att det kommer att påverka bostadsmarknaden i framtiden, men det återstår att se hur.

- Det ser vi först efter hösten. Om det blir så att efterfrågan på ettor stiger så kanske det kontras av att studenterna söker gemensamt boende då ettorna blir svårare att få.

"Reformen blir knappast en inbesparing"

Mia Koro-Kanerva ser flera positiva saker med reformen. Det blir bland annat lättare för hyresvärdarna att veta vilka kontrakt som gäller då alla får stöd enligt system. Hon tror ändå inte att det kommer att betyda något extra klirr i kassan för staten.

- Om regeringen har tänkt att de ska spara pengar har de nog tänkt fel. De flesta får ju högre bostadsstöd än tidigare så utgifterna kan till och med öka.

En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa.
En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa. Bild: All Over Press bostäder,skuldkriser,boende,bostadshus,ekonomi,förmögenhet,egendom,pengar,ägande,byggande,bostadslån,egnahemshus,hushåll

Föreningen Hyregästerna: fler studentbostäder måste byggas

Föreningen Hyresgästerna som bevakar hyresgästers intressen ser det som en självklarhet att bostadsbidragsförändringen kommer att avspegla sig på marknaden.

- Många studenter har ringt och frågat oss om de här sakerna under sommaren. Särskilt försörjningsansvaret för partnern väcker känslor. Jag har inga siffror, men vi tycker oss ändå märka en sån trend att det i allmänhet är ettor som går åt, säger Anne Viita som är verksamhetsledare för Hyresgästerna.

Det här kan enligt Viita utveckla sig till ett problem. Om efterfrågan på ettor höjs kan bostadsbristen förvärras ytterligare, då allt fler trängs på den privata bostadsmarknaden. Därför måste fler studentbostäder byggas.

- Urbaniseringen går inte att stoppa, arbetskraften måste flytta dit jobben finns. I dagens läge kan bara ungefär en tredjedel av studenterna bo i studentbostäder. Om man inte börjar med att regelbundet bygga studiebostäder i stadscentra så kommer situationen på marknaden oundvikligen att förvärras.

Show apartment
Bostadsvisning för etta i Åbo. Show apartment Bild: Lina Frisk

Fakta: allmänt bostadsbidrag

Personer som hör till samma hushåll ska ansöka om gemensamt bostadsbidrag

Till samma hushåll hör:

 • nära släktingar som bor i samma bostad (makar, sambor, far- och morföräldrar, föräldrar och barn)
 • makar och minderåriga barn som bor på annat håll
 • personer som har ett gemensamt hyresavtal
 • personer som hyr en del av en bostad med separata hyresavtal, om de enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är ansvariga för hyran för hela bostaden.

Till olika hushåll hör:

 • personer som hyr en del av en bostad med separata hyresavtal, om de inte är nära släktingar eller om de enligt hyresavtalet eller en bilaga till det inte är ansvariga för hyran för hela bostaden.
 • huvudhyresgästen och en underhyresgäst om de inte är nära släktingar.

(Källa: FPA)

Vinnarna och förlorarna då bostadsstödet fördelas

Vinnaren: Studerande som bor ensam och jobbar lite

 • Du som vinner allra mest i och med det allmänna bostadsbidraget bor ensam i en lägenhet i en stad där hyrorna är ganska höga. Du jobbar lite, men inte så mycket att du överskrider FPA:s inkomstgränser.
 • Precis som alla andra får du 50-80 euro mindre än tidigare i studiepeng varje månad (i nio månader), men du kan till och med få 200 euro mer i bostadsbidrag (i 12 månader).
 • Det här betyder ungefär 600 euro mindre i studiepenning per år men hela 2 000 euro mer i bostadsbidrag per år.

Förloraren: Ett par eller kompisar som bor tillsammans där ena studerar och andra jobbar

 • Du är den som förlorar allra mest på det allmänna bostadsbidraget.
 • Om du till exempel studerar och har en partner eller kompis som jobbar heltid och som du delar lägenhet och hyreskontrakt med kan du förlora så gott som hela ditt bostadsbidrag.

Däremellan:

 • Du kan bo tillsammans med dina vänner i ett kollektiv med skilda hyreskontrakt.
 • Du kan ha en partner och bo tillsammans med vänner, dela hyreskontrakt, studera och jobba lite.
 • Du kan då i bästa fall få lika mycket pengar eller till och med mer än den studerande som bor ensam.

Så påverkas du av statsbudgeten

Här kan du räkna ut hur mycket stöd du är berättigad till.