Hoppa till huvudinnehåll

Evira berett på att äggskandalen sväller

Söndriga äggskal staplade på varandra i en äggkartong i Dresden, Tyskland. Den tyska livsmedelskedjan Aldi meddelade att de återkallar alla ägg från sina butiker i hela Tyskland som en säkerhetsåtgärd efter fipronilupptäckter i nederländska ägg.
Söndriga äggskal staplade på varandra i en äggkartong i Dresden, Tyskland. Den tyska livsmedelskedjan Aldi meddelade att de återkallar alla ägg från sina butiker i hela Tyskland som en säkerhetsåtgärd efter fipronilupptäckter i nederländska ägg. Söndriga äggskal staplade på varandra i en äggkartong i Dresden, Tyskland. Den tyska livsmedelskedjan Aldi meddelade att de återkallar alla ägg från sina butiker i hela Tyskland som en säkerhetsåtgärd efter fipronilupptäckter i nederländska ägg. Bild: EPA/FILIP SINGER ägg,fipronil,Tyskland,Nederländerna,Aldi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira bedömer att äggskandalen ännu kan växa, innan hela bilden klarnar av hur bekämpningsmedlet fipronil kommit in i äggproduktionskedjan.

- Vi följer noga med läget i Centraleuropa och börjar undersöka annat än nederländska ägg - även livsmedel - genast om vi får en orsak att göra det, säger överinspektör Sari Sippola vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Ylitarkastaja Sari Sippola , Evira
- Vi har ögonen på holländska ägg och livsmedel, försäkrar överinspektör Sari Sippola vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Ylitarkastaja Sari Sippola , Evira Bild: Pekka Tynell / Yle Livsmedelssäkerhetsverket

Yle Nyheter intervjuar Sippola vid lunchtid på fredag. Efter det har mycket hänt. Tullen har rapporterat om läget ur sin synvinkel. Dessutom har butikskedjan Kesko kommenterat äggskandalen.
Fipronil är inte tillåtet bland produktionsdjur.― överinspektör Sari Sippola, Evira

- Vi har inga uppgifter om nederländska ägg i Finland, bekräftar överinspektör Sippola. Det visar att alarmsystemet kring livsmedel i Europa fungerar.
Ägg förstörs på en farm i Onstwedde, Nederländerna. Äggen kastas i en container av den nederländska livsmedelsmyndigheten den 3 augusti.
Ägg förstörs på en farm i Onstwedde, Nederländerna. Äggen kastas i en container av den nederländska livsmedelsmyndigheten den 3 augusti. Ägg förstörs på en farm i Onstwedde, Nederländerna. Äggen kastas i en container av den nederländska livsmedelsmyndigheten den 3 augusti. Bild: EPA/PATRICK HUISMAN ägg,Nederländerna,hönsägg,fipronil,Onstwedde

Vad vet ni om restaurangernas ägganvändning?

- Också de utsätts för sträng kontroll i dag.

Vad vet ni om det nu aktuella bekämpningsmedlet fipronil?

- Vi vet att det används för att bekämpa kvalster hos keldjur. Fipronil är inte tillåtet att använda bland produktionsdjur såsom höns. Det är fråga om ett preparat som stryks på utvärtes.

Evira uppger att vi i Finland bekämpar kvalster hos produktionsdjur med andra preparat - vilka?

- Jag är inte expert på just det här området, beklagar Sippola.

Det är fråga om olaglig användning av fipronil.― överinspektör Sari Sippola, Evira

Men ni vet något om bekämpning av kvalster hos oss bland produktionsdjur?

- Det är ett utmanande område att bekämpa kvalster. Det finns en del godkända preparat men fipronil hör inte till de godkända preparaten.

Men det har nu påträffats i nederländska ägg - är inte förbudet att använda det globalt?

- Inte används preparatet i Nederländerna, säger Sippola. De tillåtna preparaten regleras på EU-nivå.

- Det är fråga om olaglig användning av fipronil. Vi vet inte hur preparatet kommit in i äggproduktionskedjan. Det är inte tillåtet att bekämpa kvalster med det här preparatet.

Hönsfarmare slänger ägg i en container i Onstwedde, Nederländerna den 3 augusti.
Hönsfarmare slänger ägg i en container i Onstwedde, Nederländerna den 3 augusti. Hönsfarmare slänger ägg i en container i Onstwedde, Nederländerna den 3 augusti. Bild: AFP / Lehtikuva fipronil,ägg,Nederländerna

Vilka tankar väcker den här skandalen hos er som övervakande myndighet?

- Skandalen visar att övervakning är oerhört viktigt. Den bör finnas på alla nivåer. Vi måste hålla ögonen öppna för alla tänkbara risker.

Vilka åtgärder leder skandalen till i Finland?

- Vi vet att omfattande indragning av nederländska äggpartier runtom i Europa pågår som bäst. Vi följer noga med informationen från Centraleuropa.

- Är det möjligt att nederländska ägg eller äggpreparat finns i Finland? Visar det sig att det finns preparat där fipronil kan förekomma så undersöker vi dem.

Det kan hända att giftet inte kan betecknas som så allvarligt, eftersom det tillåts bland keldjur som rör sig bland människor― överinspektör Sari Sippola, Evira

Vilka produkter synar ni?

- Höns, ägg och preparat tillverkade av dem ifall vi får uppgifter om att de finns i landet.

Hurudana produkter kan det bli fråga om?

- Om risken utvidgas till andra produkter så får vi nog veta om det, kommenterar hon.

Anrikas fipronil i nya livsmedel?

- Det vet vi inte ännu. Fipronil är ett tillåtet preparat för keldjur utvärtes. Det kan hända att giftet inte kan betecknas som så allvarligt, eftersom det tillåts bland keldjur som rör sig bland människor.

- Säkert har riskerna bedömts då preparatet godkänts för keldjur, funderar Sippola vidare.

Hon betonar att fipronil inte får användas på hönor - och därför får rester av det inte heller finnas i livsmedel.

Äggkartonger staplade på varandra på en gård i Doornenburg, Nederländerna.
Äggkartonger staplade på varandra på en gård i Doornenburg, Nederländerna. Äggkartonger staplade på varandra på en gård i Doornenburg, Nederländerna. Bild: EPA/VINCENT JANNINK ägg,fipronil,Nederländerna,Doornenburg

Hur borde vanliga konsumenter nu tänka om ägg?

- Just nu är läget lugnt. De flesta äggen i landet är inhemska. Övervakningen av salmonella leder till att vi har utländska ägg under särskild lupp.

Alla som handhar produktionsdjur bör vara noga med vilka preparat de använder― överinspektör Sari Sippola, Evira

Kommer Evira att se över bekämpningsmedel bland höns på grund av äggskandalen?

- Finns det orsak att göra det så gör vi det, självfallet.

Hur sannolikt är det att en liknande skandal kunde ske i Finland?

- Det är svårt att säga. Alla som handhar produktionsdjur bör vara noga med vilka preparat de använder för respektive djur. Då hålls livsmedelskedjan trygg, när varje aktör sköter sin lagstadgade del.

- Ifall Evira får vetskap om att så inte sker så synas vi självfallet saken på nytt. Då kan det bli fråga om nya direktiv.

Ni säger att fipronil är förbjudet i Europa, vad säger det om äggproduktionen i världen när sådant här sker?

- Vi har inte klara uppgifter om hur Fipronil kommit in i produktionshönornas mat. Det måste vi få reda på. När vi får veta orsaken så kan vi också förebygga likadana skandaler i framtiden.

Bekämpningsmedlet har hamnat i fel kedja― överinspektör Sari Sippola

Men ni säger att preparatet används utvärtes, och stryks på?

- Jo, det stryks på keldjur och är inte tänkt för hönor utan keldjur.

Nu handlar det inte om keldjur utan miljoner hönor. Vad berättar det?

- Det vittnar om att bekämpningsmedlet hamnat i fel kedja.

Läs också