Hoppa till huvudinnehåll

Färdiggrävt på slottsmalmen vid Raseborgs slott

Arkeologiska utgrävningar utanför Raseborgs slott.
Många deltog i de arkeologiska utgrävningarna utanför slottet i somras. Arkeologiska utgrävningar utanför Raseborgs slott. Bild: Dan Lindholm Raseborgs slott,Västnyland,arkeologi,historisk arkeologi,utgrävningar

De arkeologiska utgrävningarna på slottsmalmen utanför Raseborgs slott har nått sin ända. Alla pusselbitar finns nu, säger museichef Dan Lindholm.

Nu gäller det att lägga pusselbitarna på plats och få en klarare bild av hurdant livet intill borgen tedde sig på medeltiden. Frågan är vad som kom först: hönan eller ägget, säger Dan Lindholm från Västra Nylands landskapsmuseum.

- Har samhället runtomkring funnits där före borgen eller har det kommit till efteråt? Det är viktiga frågor som vi tar ställning till och materialet som vi har till hands gör det också möjligt.

Raseborgs slottsruiner.
Raseborgs slott övergavs i slutet av 1550-talet. Raseborgs slottsruiner. Bild: Yle/Nicole Hjelt Raseborgs slott,Snappertuna

Ett projekt som bjuder på unika möjligheter

Forskningsprojektet Alla tiders Raseborg började år 2008. Projektet är ett samarbete mellan Västra Nylands landskapsmuseum, Helsingfors Universitet och Hangö sommaruni.

Medeltida kam av ben.
En medeltida kam av ben. Medeltida kam av ben. Bild: Elina Terävä Raseborgs slott,Västnyland,historisk arkeologi,arkeologi

Varje sommar har det ordnats arkeologiska utgrävningar på slottsmalmen utanför borgen. Vem som helst har haft möjlighet att delta i kursen – en möjlighet som Dan Lindholm beskriver som unik.

- Tänk att till exempel hitta en medeltida brosch. Om kursen fortsätter skulle jag varmt rekommendera att man deltar, säger han.

Hygienartiklar och pilspetsar har hittats

Förutom broscher har man också hittat bland annat en kam av ben och en pincett av brons. Fynden vittnar om att den personliga hygienen var viktig även på medeltiden, säger Lindholm.

- Fast den var på en helt annan nivå än i dag, understryker han.

En medeltida  pincett av brons.
En pincett av brons har hittats på slottsmalmen. En medeltida pincett av brons. Bild: Elina Terävä historisk arkeologi,Pincett,Västnyland,Raseborgs slott,arkeologisk utgrävning

En betydande mängd pansarpilspetsar har också hittats utanför borgen. Vissa har skjutits från slottet och vissa mot det, berättar Dan Lindholm. Nu ska man titta närmare på pilspetsarna och vilken vinkel de har hittats i för att få en bättre helhetsbild.

Yle Västnylands redaktion finns på historisk mark

Raseborgs slott övergavs slutligen år 1558 efter att ölkällaren rasade ihop. Efter det har bönderna plockat en del stenar från borgens murar, men i övrigt har det fått stå mer eller mindre orört.

- Det gör slottet otroligt intressant ur forskningssynvinkel eftersom de historiska kulturlagren är bevarade. Det är en arkeologisk bok som vi kan gräva fram, säger Dan Lindholm.

Den stora eken utanfär Yle Västnylands redaktion.
Eken utanför Yle Västnylands redaktion. Den stora eken utanfär Yle Västnylands redaktion. Bild: Yle/Christoffer Westerlund. Ekenäs,träd,gårdsplaner,Raseborg,Västnyland,yle västnyland

Då borgen övergavs grundades Raseborgs grevskap, som var det första i sitt slag i Finland. Herrgården grundades invid den tomt där Yle Västnylands redaktion finns i dag och den stora eken utanför redaktionen härstammar från den tiden, säger Lindholm.

- Eken fanns i ändan på herrgårdstomten och är ett minne från den tiden.

Flyttar kanske till outforskat område

Det är oklart om de arkeologiska utgrävningarna vid Raseborgs slott kommer att fortsätta nästa sommar. Det som i alla fall är klart är att det är slutgrävt på slottsmalmen.

- Det är ett pussel som vi har hållit på med i flera år och nu börjar det pusslet så småningom bli klart, säger Dan Lindholm.

Dan Lindholm
Dan Lindholm. Dan Lindholm Bild: Yle/Minna Almark raseborgs ruiner,Raseborg

Utgrävningarna kommer eventuellt att flytta sig till något område i närheten av slottsmalmen. Ett annat alternativ är ett helt outforskat område mellan slottsmalmen och slottet.

- Den lilla ön som heter Stallholmen vet vi ingenting om ännu.

Texten baserar sig på en intervju gjord av Veronica Montén.