Hoppa till huvudinnehåll

Lilla Hankens framtid i Åbo avgörs på måndag

Åbo Yrkesinstitut
Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

På måndag behandlar Åbo stadsstyrelse om huruvida den svenskspråkiga datanom- och merkonomutbildningen i Åbo ska tas över av Axxell.

Åbo stadsstyrelse föreslår att Lilla Hanken också i fortsättningen ska finnas vid Åbo yrkesinstitut och således finansieras av Åbo stad.
Ärendet tas upp på måndag och är i enlighet med vad nämnden för fostran och undervisning i Åbo beslutade den 7 juni.
Beslutet är tvärtemot vad den svenskspråkiga nämnden för fostran beslutade den 11 maj om att Lilla Hankens undervisning skulle övergå till Axxell.

Enligt Åbo stadsstyrelses fördragningslista skulle utbildningsplatserna sjunka från det ursprungliga förslaget på 108 platser med 20 procent till 64 platser. Det betyder även att intagningsplatserna skulle sjunka med samma andel från 80 till 64 platser.

Den 7 juni beslöt nämnden för fostran och undervisning i Åbo enhälligt att Lilla Hanken också i fortsättningen ska finnas vid Åbo yrkesinstitut.