Hoppa till huvudinnehåll

Hem och Skola: Mobilreglerna i lågstadier för flummiga

Närbild på en mobiltelefon som ett barn håller i.
Hur mycket ska barn få använda mobil i skolans lägre klasser? Närbild på en mobiltelefon som ett barn håller i. Bild: Yle/Maria Wasström Mobiltelefon,mobilkamera

De nuvarande anvisningarna för att begränsa mobilanvändningen i skolorna är för flummiga och skapar oro både bland lärare och föräldrar, säger Micaela Romantschuk-Pietilä på Hem och Skola.

- Många föräldrar har tagit kontakt och varit oroade för den väldigt liberala inställningen. En orsak är Utbildningsstyrelsen som för ett drygt år sedan gav anvisningar och ansåg att man inte har rätt att begränsa mobilanvändningen. Det skapade oro bland skolpersonal, som inte visste om det var okej att förbjuda mobilen, säger Romantschuk-Pietilä, verksamhetsledare på Förbundet Hem och Skola i Finland rf.

I våras uppdaterades anvisningarna, men enligt Romantschuk-Pietilä är de fortfarande otydliga.

- Fortsättningsvis står det inte rakt ut att man kan förbjuda mobilen, utan att man kan begränsa användningen. Jag ser att det är problematiskt när anvisningarna blir för flummiga. Då blir skolpersonalen och föräldrarna väldigt osäkra på hur de ska agera, säger Romantschuk-Pietilä.

Barnombudsmannen: Prat om "digitalt infödda" är nonsens

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila efterlyser en mera restriktiv linje gällande mobilbruk i lågklasserna. I en intervju i Savon Sanomat på måndagen säger Kurttila att tekniken - om den ges alltför stor plats i undervisningen - hotar grundfärdigheterna, som läsförmågans utveckling.

Mobbning och smygfilmning är andra problem som förknippas med mobilanvändningen i skolorna. I en enkät av Yle Uutiset tidigare i år uppgav 70 procent av lärarna och rektorerna att det förekommit mobbning via mobilen.

Skolor kör med striktare regler

Många skolor har ändå gått in för en striktare linje. Samma enkät av Yle visar att ungefär hälften av skolorna förbjuder elever från att använda mobilen i andra än undervisningssituationer.

Enligt Utbildningsstyrelsen strider ett totalförbund av mobilbruk mot barnets grundläggande rättigheter, som yttrandefrihet.

Rektor Mia Förars-Pöytäniemi säger att man i Hoplaxskolan i Helsingfors i praktiken förbjuder mobilanvändning i de lägre klasserna.

- Jag har också förundrat mig över anvisningarna, men tänkt mig att det ändå är så att vi i skolan med de yngre eleverna på sätt och vis kan förbjuda mobilen så länge inte föräldrarna påpekar om det. Om diskussion uppstår så kan vi tänka oss att det finns ställen och tider när mobilen får användas, säger Förars-Pöytäniemi.

Under lektionstid får lärare och vuxna i skolan bestämma om användningen.

Mobbningen svår att komma åt

Också Förars-Pöytäniemi efterlyser striktare anvisningar, och håller delvis med Kurttila, men tror inte på ett förbud. Tekniken ska finnas med i skolan men frågan är hur.

Mobbning via mobilen sker också i Hoplaxskolan. Den är svår att ingripa i.

- Ju äldre grundskoleleverna blir desto mera finns det av det. Det är jätte beklagligt och svårt att ta tag i för att det pågår på ett sätt i den privata sfären.

Sker det något mera allvarligt blir det polissak i Hoplaxskolan.