Hoppa till huvudinnehåll

Kommuners förköpsrätt - så här fungerar det

Takstolarna anländer
Arkivbild. Takstolarna anländer Bild: YLE/Smältpunkt byggare

Kommunens rätt till förköp gäller fastighetsaffärer på kommunens område. Rätten till förköp gäller ändå inte alla slags tomter.

I måndags beslöt Pargas stadsstyrelse att inte utnyttja stadens förköpsrätt beträffande ett 0,76 hektar stort område på Ernholm i Nagu. Tomten låg på ett område som staden planerat utveckla, men då en större markaffär som gällde en annan tomt inte blev av backade staden.

Det betyder att det unga par som lär ska ha köpt tomten nu kan andas ut. Tomtaffären har ändå väckt en del frågor kring när och hur kommuner och städer kan lösa in en såld fastighet.

Tomtstorleken har betydelse

Förköpsrätten kan enligt lagen utnyttjas för förvärv av mark för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål. För att förköpsrätten ska gälla ska fastigheten omfatta en areal av över 5000 kvadratmeter. Det betyder att en stor del av tomter för bostadshus inte berörs.

Kvadratmetergränsen är lägre i huvudstadsregionen. I Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda har städerna förköpsrätt om fastighetens eller fastigheternas sammanlagda areal är större än 3 000 kvadratmeter. Undantag gäller också områden som klassats som utvecklingsområden. Det kan till exempel gälla ett bebyggt område där särskilda åtgärder är nödvändiga för att uppnå mål som gäller förnyelse eller skydd av området, förbättring av livsmiljön, ändring av användningsändamålet eller något annat allmänt behov.

Släktband kan hindra förköpsrätt

Kommunen har inte förköpsrätt om köparen är gift med säljaren eller är en person som skulle kunna ärva säljaren, eller en sådan persons maka eller make.

Förköpsrätten gäller inte heller om köparen är staten, ett statligt affärsverk eller en annan statlig inrättning, eller om försäljningen sker genom exekutiv auktion.

Om fastigheter inom två eller flera kommuners område sålts genom samma överlåtelsebrev, har den kommun förköpsrätt, inom vars område största delen av fastigheternas sammanlagda areal är belägen, kan man läsa i Finlex. Kommunen kan använda sin förköpsrätt inom tre månader från fastighetsaffären.

Mera om lagstiftningen kring förköpsrätt hittas på webbadressen finlex.fi

Läs mera:

Ernholmsprojektet på is - staden utnyttjar inte förköpsrätt

Stadsstyrelsen i Pargas samlades på måndag eftermiddag för ett extra insatt möte kring ett enda ärende - huruvida man skulle utnyttja förköpsrätten till det 0,76 hektar stora området på Ernholm eller inte.

Läs också