Hoppa till huvudinnehåll

Lyckad häckning för skärgårdens havsörnar – etablerar sig nu inåt landet

En havsörn flyger över himlen.
En havsörn flyger över himlen. Bild: Yle, Risto Salovaara havsörn,örnar,Skärgård (musikstycke)

Havsörnen mår väl. Stammen är stabil i skärgården och arten håller på att sprida sig mot insjöarna.

I år känner Världsnaturfonden till 506 bon där det bor havsörnar. I 307 av dem har häckningen lyckats och resulterat i 492 ungar.

Häckningen var framgångsrik i Åbolands skärgård, men på Åland registrerades klart färre havsörnsungar än vanligt. Också i Satakunta var ungarna endast hälften så många som de brukat under senare år.

Stammens tillväxt verkar ha nått sin kulmen i skärgården och längs kusten. Däremot har en ny men tillsvidare gles havsörnsstam börjat häcka i landets insjöområden. Under senare år har enstaka par bosatt sig i Tavastland, Norra Karelen och Kajanaland och för första gången häckade havsörnen i år även i Mellersta Finland och de inre delarna av Österbotten.

Havsörnen är nu en vanligare syn vid våra kuster och till och med vid inlandets sjöar än någonsin tidigare under de cirka 150 år som vår fågelfauna har varit föremål för närmare kartläggning, säger Heikki Lokki som är uppföljningsansvarig för WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp.

Både på Åland och i Satakunta hittades i vintras flera havsörnar som dött av fågelinfluensa. Något klart samband mellan fågelinfluensan och årets sämre häckningsutfall hos havsörnen har dock inte påvisats. Den frågan har inte undersökts närmare, säger docent Torsten Stjernberg, havsörnsarbetsgruppens hedersordförande och områdesansvarig på Åland.