Hoppa till huvudinnehåll

Studentbostäder och idrottshall i Arcadas nybygge – grönt ljus för åtta våningar högt hus

Arcada i Helsingfors i november 2015
Arcada bygger studentbostäder och idrottshall – i samma hus. Arkivbild. Arcada i Helsingfors i november 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan Yrkeshögskolan Arcada,Arcada,Arcada

Det är grönt ljus för Yrkeshögskolan Arcadas nybygge med studentbostäder och idrottshall i samma hus. Stadsstyrelsen i Helsingfors har beviljat ett lån på nästan 1,3 miljoner euro för ett nytt åtta våningar högt hus.

Byggandet på tomten, som är belägen på Byholmsgränden på gränsen mellan Hermanstad och Majstad, börjar komma igång och pålningen startar inom en snar framtid.

År 2019 är det tänkt att det åtta våningar höga huset ska stå klart.

Då rymmer husets fem nedersta våningar sammanlagt 103 studentbostäder och ovanpå dem kommer en idrottshall.

– Projektet startade för att vi skulle bygga en idrottshall. Den skulle vi bygga helt enkelt för att vi har en idrottsutbildning och vi behöver faciliteter för den, säger Henrik Wolff, rektor för Yrkeshögskolan Arcada och verkställande direktör för Stiftelsen Arcada.

Enligt Wolff byggs studentbostäderna i ett samprojekt med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

"Det finns alltid behov av studentbostäder"

Wolff säger att markförhållandena på tomten vid Byholmsvägen inte tillät byggandet av en idrottshall – åtminstone inte til ett rimligt pris.

Kostnaderna för att bygga en idrottshall i området skulle enligt Wolff ha blivit orimligt stora. Därför ville Arcada bygga ett större projekt till samma grundkostnader.

– Då får vi ett större projekt utan att pålnings- och andra kostnader stiger.

Lösningen blev studentbostäder.

– Det finns ju alltid behov av studentbostäder, så vi tycker det var en bra lösning, säger Wolff.

Skiss över Arcadas nya hus.
Planen är att det nya höghuset ska stå klart år 2019. Skiss över Arcadas nya hus. Bild: Arcada Yrkeshögskolan Arcada,arcada

Enligt Wolff ska studentbostäderna vara klara till vårterminen 2019. Förhoppningen är att också idrottshallen ska vara klar för användning då.

– Det kan bli svårt, men det borde ta 18 månader att bygga ett sånt projekt, säger han.

Ett mindre lån var logiskt

På måndagskvällen beviljade stadsstyrelsen i Helsingfors ett lån på nästan 1,3 miljoner för bygget av idrottshallen. Den sammanlagda budgeten för hela projektet är 19 miljoner euro.

Tidigare hade stadsfullmäktige i Helsingfors beviljat ett lån på 2,9 miljoner för bygget av idrottshallen men eftersom projektet utvidgades behövdes ett nytt lån.

Den mindre lånet på 1,3 miljoner ersätter det gamla på 2,9 miljoner.

Enligt Wolff behövdes ett mindre lån av staden trots att slutbudgeten steg. Stadens lån gäller nämligen enbart idrottshallen och inte studentbostäderna. De finansieras av staten i ett projekt inom Ara – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

– Det är logiskt egentligen. I och med det nya konceptet blev både kostnaderna för idrottshallen och stadens andel av kostnaderna lägre, säger Wolff.

Enligt Wolff är stadens andel högst 40 procent av de momsfria kostnaderna.

Helsingfors stadsstyrelse beviljade enhälligt och utan större diskussion lånet till Stiftelsen Arcada under stadsstyrelsens möte i måndags.