Hoppa till huvudinnehåll

Inget mögel i Nickby hjärta – men nog fukt

skolcentret nickby hjärta i sibbo
Arkivbild av Nickby hjärta. skolcentret nickby hjärta i sibbo Bild: Yle/Stefan Härus nickby hjärta,Sibbo

Förra terminen meddelade några elever att de hade fått symptom i Nickby hjärta i Sibbo, eventuellt på grund av inomhusluften. Det finns inget mögel i huset men bland annat har man uppdagat problem med ventilationen.

I Kungsvägens skolas aula fanns det luktproblem. Enligt de undersökningar som har gjorts verkar lukten bero på att färgen som de nedsänkta takens plattor har målats med innehöll en alltför hög halt av lösningsmedel.

Takplattorna har bytts ut under sommaren och lukten har försvunnit, enligt ett pressmeddelande från Sibbo kommun. Resten av de ytbehandlade takplattorna undersöks på hösten.

Kostnaderna ingår i garantitiden, vilket betyder att det är entreprenören och inte Sibbo kommun som betalar för bytet av takplattor.

För mycket bensylalkohol

Dessutom gjordes utsläppsmätningar för inomhusluften och materialen, där man bland annat kollade VOC (lättflyktiga organiska föreningar) och formaldehyd. Mikrobprover togs från golvmattorna.

Resultaten var normala och gränsvärdena underskreds med undantag för mängden bensylalkohol i ett maskinrum och ett ämnesklassrum. Utsläppskällan ska ännu utredas.

Mikrobproverna visar att det inte finns mögel i byggnaden.

Undersökningarna gjordes av Inspecta.

För fuktigt i byggnaden

Då Nickby hjärta byggdes fäste man särskild uppmärksamheten vid fuktigheten i byggnaden. Därför har man särskilt undersökt golvets fuktighetsgrad med hjälp av borrprovsmätningar under garantigranskningarna.

Elver i stor skolmatsal
Arkivbild från Nickby hjärta. Elver i stor skolmatsal Bild: Yle/Mikael Kokkola nickby hjärta,Nickby,skolor

Undersökningarna visade att det var för fuktigt. Det orsakar ändå ingen skada just nu eftersom det inte finns någon mikrobakterieflora i byggnaden.

Fuktproblemet ska ändå åtgärdas genom en reparation inom ramen för byggnadens garantitid, eftersom fukten kan leda till problem i framtiden.

Brister i ventilationen

Eftersom skolorna har berättat att det är för varmt i vissa klassrum och att det känns som om syret skulle ta slut har man också testat ventilationen. Det visade sig att ventilationen är bristfällig.

Dessutom visade det sig att funktionstesterna i samband med byggandet och justeringen av ventilationen har gjorts på fel sätt.

Ventilationen har redan huvudsakligen reparerats, enligt ett pressmeddelande från Sibbo kommun. Den fungerar som planerat just nu, men före justeringen kan det ha funnits skillnader i luftmängden i de olika rummen.

Ventilationen justeras utanför skoltid under höstterminen. Också det här är en del av reparationen inom garantitiden för skolbyggnaden.