Hoppa till huvudinnehåll

Kritik mot konkurrensutsättningen: Här föddes bara ett nytt monopol

Två IC-tåg på Karis järnvägsstation.
Två IC-tåg på Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman ic-tåg

Alla hurrar inte över regeringens besked att järnvägarnas passagerartrafik öppnas upp för konkurrens. Vid Lokmannaförbundet oroar man sig för var företagen kommer att göra inbesparingar. VR:s förvaltningsråds ordförande Ville Tavio tror att utländska företag kommer att göra vinst på skattebetalarnas bekostnad.

Lokmannaförbundets ordförande Tero Palomäki betonar ändå att de inte har något emot konkurrens. Men han förundrar sig över hur det ska kunna uppstå konkurrens då all materiel stannar hos ett bolag.

– Här föddes bara ett nytt monopol, i form av ett materielbolag, sammanfattar Palomäki.

Regeringen har bestämt att spjälka upp VR Group i tre nya statsbolag: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag.

– Det finns väldigt få rörliga delar som man kan konkurrera med. Det är skrämmande att tänka var man kommer att göra inbesparingarna.

Förutspår att VR körs bort från marknaden

Kommunikationsminister Anne Berners (C) modell kommer enligt Palomäki att leda till att VR jagas bort från järnvägsmarknaden. Han säger att folk har reagerat med bestörtning.

– När en stor del av förnödenheterna kommer gratis är det svårt att tro att något gott följer. Om man grundar ett lastbilsföretag så måste man ha egna lastbilar, jämför han.

Palomäki påpekar att konkurrensen inom godstrafiken har varit välkommen.

– Det har kommit godstrafikoperatörer som har investerat i egen materiel och egna lok. Det innebär att marknaden växer och att företag kommer hit på ett ansvarsfullt sätt.

"Staten blir kvar med de olönsamma rutterna"

En annan som ställer sig kritiskt till de kommande förändringarna är sannfinländaren Ville Tavio som är ordförande för VR:s förvaltningsråd.

Han förutspår att konkurrensutsättningen leder till att utländska företag gör vinst på skattebetalarnas bekostnad.

– Privata aktörer trafikerar de populära och lönsamma rutterna medan staten får trafikera de olönsamma rutterna och skattebetalarna får stå för förlusten.

Tavio frågar sig också vad som är nyttan med konkurrensutsättningen då VR:s tåg inordnas i ett nytt materielbolag.

– Ett materielbolagsmonopol innebär inte minskade utgifter för staten, sänkta biljettpriser och inte heller utökad tågmateriel.

VR:s förvaltningsråd kommer att behandla saken på måndag.

Läs mera:

Berner: Tågtrafiken öppnas upp för konkurrens

Kommunikationsminister Anne Berner (C) har meddelat att järnvägarnas passagerartrafik öppnas upp för konkurrens. Avregleringen kommer att ske stegvis och inleds i lokaltågstrafiken i Helsingforsregionen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes