Hoppa till huvudinnehåll

Många har sökt sig till skyddshemmet i Borgå

En målning av en person i siluett
Illustrerande arkivbild. En målning av en person i siluett Bild: CC0/Stocksnap.io/Tom Sodoge depression,ensamhet,familjevåld,män,våld,målning

Sommaren har förlöpt normalt på skyddshemmet i Borgå.
– Vi har haft en hel del klienter, säger Kristina Huopalainen som är förman för Borgå skyddshem och Östra Nylands socialjour.

Under våren fick skyddshemmet ta emot många klienter och det var överfullt till och med under längre tider.

– Men vi har kunnat betjäna alla som hör till vårt område i Östnyland, säger Kristina Huopalainen.

Det är svårt att säga under vilken tid på året som skyddshemmet får ta emot flest klienter, eftersom det är frågan om människors liv och olika slags krissituationer.

– Varje familjs situation är unik.

Lättillgänglig information

Kristina Huopalainen är glad över att många klienter söker sig till skyddshemmet självmant. Folk känner väl till skyddshemmet och på nätet hittar man också lätt information.

Myndigheterna är också bra på att informera om tjänsten.

– Vissa ringer före och diskuterar sin situation och så funderar man om de ska komma till skyddshemmet, medan andra kommer hit direkt. Det är jättebra att man söker hjälp.

kristina huopalainen
Kristina Huopalainen är förman för Borgå skyddshem och Östra Nylands socialjour. kristina huopalainen Bild: YLE/Stefan Härus borgå skyddshem

Alla som upplever någon typ av våld eller hot i en par- eller närrelation kan komma till skyddshemmet. Den största klientgruppen är kvinnor med eller utan barn, men också en liten grupp män hittar till skyddshemmet årligen.

Enligt Kristina Huopalainen är de vanligaste orsakerna till att folk besöker skyddshemmet en akut situation i hemmet eller någon typ av hot. Också om man känner igen tecken på fysiskt våld och att en kulmination är på antågande brukar man söka skydd.

Socialjouren ger krishjälp

Sommarvädret brukar inte på rak arm påverka aktiviteten på skyddshemmet.

– Våldsproblematiken har att göra med andra saker än vädret.

Däremot kan vädret påverka socialjouren.

Regnigt och kallt väder samt långa helger gör att folk tillbringar mer tid i hemma, och det kan i sin tur påverka mängden fall för socialjouren.

Till Östra Nylands socialjour kan man ringa om man behöver brådskande hjälp och handledning ytterom tjänstetid.

Sommar och trafikolyckor

När man ringer till socialjouren tar de ställning till om ärendet är så brådskande att det ska skötas av socialjouren och inte av kommunernas socialbyråer under tjänstetid.

På socialjouren har sommaren också varit normal, med en varierande mängd jobb.

– Socialjouren ger krishjälp och det syns på sommaren att människor rör sej mer med bil och motorcyklar och det sker olyckor. Den typens ärenden ökar under sommaren.

Man kan alltid ringa till skyddshemmet och det är öppet dygnet runt. Skyddshemmets service är gratis.