Hoppa till huvudinnehåll

Många unga känner sig ensamma - nu ska också svenskspråkiga få stöd på sitt modersmål

Sophie Holm på Helsingfors mission
Sophie Holm koordierar volontärverksamheten. Sophie Holm på Helsingfors mission Bild: YLE / Mathias Gustafsson volontärer

- Vi kommer i oktober att börja utbilda volontärer på svenska här på Helsingforsmission. Visserligen har vår verksamhet alltid varit tvåspråkig, men först nu ska vi för första gången utbilda svenska stödpersoner, berättar Sophie Holm, koordinator för volontärverksamheten.

En stödperson är en pålitlig vuxen för en ung person i behov av stöd. Ansökningen till utbildningen är öppen till slutet av september och anmälan sker via webben.

Helsingfors missions familjekafé
Helsingforsmission driver också ett familjecafé. Helsingfors missions familjekafé Bild: YLE / Mathias Gustafsson stödpersoner

Vuxna och stabila personer behövs

- De enda kraven vi ställer på våra stödpersoner är att de har fyllt 25 år och att de är beredda att träffa den unga två till tre gånger i månaden. Dessutom vill vi att stödpersonen förbinder sig vid att vara volontär under ett till två års tid, berättar Holm.

- Sedan när vi har en bra bas med stödpersoner börjar vi kolla vem av våra hjälpbehövande som passar bäst med vilken volontär. Vi parar ju ihop dem som bäst passar ihop med varandra, som har mest gemensamt, berättar Holm.

Helsingfors mission
Helsingforsmission håller till på Albertsgatan. Helsingfors mission Bild: YLE / Mathias Gustafsson albertsgatan 33

- Behovet av stödpersoner har ökat. Om man jämför med fjolårets statistik så ses ett ökat behov. Om det beror på att allt fler behöver stöd eller om tröskeln att söka hjälp har blivit lägre vet jag inte. Nuförtiden har unga människor lättare att kontakt med oss för att få hjälp än tidigare, säger Sophie Holm.

En politiskt och religiöst obunden organisation

Helsingforsmission är en organisation inom socialsektorn som arbetar med seniorer, ungdomar, barnfamiljer och specialgrupper. Organisationen har cirka 90 anställda och över 700 aktiva volontärer.

Verksamheten finansieras av privata donatorer, företag, stiftelser, Helsingfors stad samt social- och hälsovårdsministeriet med Veikkaus intäkter.

Läs också