Hoppa till huvudinnehåll

Skolarbetet börjar komma i gång

Skolan börjar på olika dagar på olika håll i landet.
Skolan börjar på olika dagar på olika håll i landet. Skolan börjar på olika dagar på olika håll i landet. skolor,elever

Undervisningen i skolorna kommer i gång i vissa delar av landet i dag. I stora delar av landet inleds skolarbetet i morgon och på vissa håll fortsätter sommarlovet till nästa vecka.

Undervisningen inleds i dag bland annat i Jyväskylä, Rovaniemi och Kouvola.

I morgon inleds undervisningen i bland annat finskspråkiga skolor i huvudstadsregionen, samt skolor i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio.

På finlandssvenskt håll inleds skolarbetet nästa vecka.

Sammanlagt 62 900 barn inleder sin skolgång under de närmaste dagarna.

Jämfört med 2015 har antalet barn som börjar i årskurs 1 ökat med några procent, meddelar Utbildningsstyrelsen. Antalet förstaklassare i svenskspråkiga skolor är cirka 3 980, vilket är några procent färre än 2015.

Det totala antalet elever i grundläggande utbildning uppskattas vara ungefär detsamma som år 2015.