Hoppa till huvudinnehåll

Zyskowicz: Finnairs styrelse måste ses över

Lentokone puiden yllä
Kommer beslutet om Finnair-vd:ns tilläggspension att hävas? Lentokone puiden yllä Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle Finnair,flygtrafik,flygplan

Samlingspartistiska riksdagsledamoten Ben Zyskowicz kräver att beslutet om en tilläggspension till Finnair-vd:n Pekka Vauramo hävs. Han anser vidare att det behövs en ommöblering i bolagets styrelse.

- Beslutet är emot statens ägarpolitik. Finnairs styrelse borde backa i frågan och dra tillbaka beslutet, säger Zyskowicz.

- Det kan vara juridiskt lättare om det är ett ensidigt beslut. Om det har gjorts ett avtal med Vauramo är det svårare och då måste man diskutera med honom.

Lintilä reder ut härvan

Näringsminister Mika Lintilä (C), som har ansvar för statens ägarstyrning, ska utreda varför Finnairs styrelse beslutade att belöna bolagets vd Pekka Vauramo med en tilläggspension på 130 000 euro, trots att det gick emot statens ägarpolicy.

Beslutet ska hävas, anser riksdagsledamoten Ben Zyskowicz (Saml), och hur det än utfaller måste bolaget få en ny styrelse.

- Om det inte är möjligt, och även om det skulle vara möjligt, så har Finnairs styrelse agerat tvärtemot vad staten som majoritetsägare tycker är rätt. Därför måste man vid nästa bolagsstämma göra en ommöblering i styrelsen.

Bristande informationsgång

Sin andel i soppan har också den ansvariga tjänstemannen Eero Heliövaara på Statsrådets kansli.

Den ansvariga ministern när beslutet om tilläggspensionen fattades var inte Lintilä, utan statsminister Juha Sipilä (C). Sipilä har för sin del har sagt att han inte fick information om beslutet på förhand.

Beslutet offentliggjordes av bolaget för ett år sedan.

- Det väcker frågor om hur informationen har gått mellan statens ämbetsmän och ministern, säger Zyskowicz.

Lintilä väntas träffa Finnairs ledning och representanter för statens ägarstyrning så snart som möjligt.

Staten slog fast senast år 2016 att belöninsgformen inte ska användas i dess bolag. Finnair uppgav år 2013 att man slopar användningen av tilläggspension.

Hautala: Sipilä gjorde politiskt misstag

Europarlamentarikern Heidi Hautala (Gröna), som tidigare har ansvarat för statens ägarstyrning, säger att statsminister Juha Sipilä gjorde ett misstag då han ville kapa åt sig ägarstyrningen.

- Han var helt enkelt inte à jour med vad som hände, trots att han hade det politiska ansvaret för vilka beslut som fattades i Finnair.

- Omdömesförmågan har nog också brustit i Finnairs styrelse som beslöt om tilläggspensionen för Vauramo, säger Hautala.

Läs också