Hoppa till huvudinnehåll

Polisen misstänker Bensowstyrelsen för missbruk av förtroendeställning

Daghemmet Lilla Lyan i Grankulla.
Polisen misstänker det byggföretag som renoverade Stora och Lilla Lyan för grovt skattebedrägeri. Daghemmet Lilla Lyan i Grankulla. Bild: YLE/ Christoffer Gröhn daghemsbygge

Polisen misstänker styrelsen för stiftelsen Bensow i Grankulla för missbruk av förtroendeställning. Brottsmisstankarna hänger samman med renoveringen av stiftelsens daghem 2014. Byggföretaget som utförde renoveringen misstänks för grovt skattebedrägeri. En person som jobbat för byggföretaget misstänks också för grovt skattebedrägeri.

- Brottsmisstankarna mot stiftelsens styrelse handlar om att styrelsen har försummat sitt övervakningsansvar i samband med daghemsrenoveringen. Det handlar alltså om styrelsen 2014, säger förundersökningsledare Viola Ikonen vid Västra Nylands polisinrättning till Yle Huvudstadsregionen.

Hela styrelsen har förhörts av polisen, men det är fortfarande oklart vilket ansvar varje enskild styrelsemedlem har haft för renoveringsprojektet.

Renoveringen av stiftelsens daghem Lilla och Stora Lyan pågick under sommaren 2014 men arbetet avbröts då Grankulla stad ingrep eftersom renoveringen saknade bygglov. Under 2015 gjordes renoveringen på nytt av ett annat byggföretag.

Yle Huvudstadsregionen når flera av dem som satt i styrelsen 2014. Styrelsemedlemmarna säger att byggföretaget och personen som för stiftelsens del ansvarade för projektet lurade dem och att det är bra att polisen undersöker saken.

Byggföretaget har inte betalat skatt

Den misslyckade renoveringen utfördes av ett estniskt byggföretag. Företaget har enligt polisen inte betalat skatt i Finland och misstänks för grovt skattebedrägeri.

- Företaget har också betalat lön till en person och där misstänker polisen grovt skattebedrägeri. Personen har inte haft ett officiellt arbetsavtal med byggföretaget men personen har fått pengar från företaget, säger Ikonen.

Förundersökningen i fallet inleddes på allvar i våras och den antas bli klar under hösten och går då till åklagare för åtalsprövning.

25 byggfel uppdagades efter renoveringen

Flera civila rättsprocesser kring den misslyckade daghemsrenoveringen pågår också. Bensow kräver skadestånd på 466 000 euro av byggföretaget som gjorde den första renoveringen.

Byggföretaget anser att skadeståndsanspråket ska förkastas. Esbo tingsrätt har ännu inte avgjort ärendet.

I ett dokument som stiftelsen lämnade till tingsrätten i slutet av fjolåret framkommer alla byggfel som uppstod i samband med renoveringen.

I Lilla Lyan fanns det 11 fel och brister och i Stora Lyan 14 stycken. Den sammanlagda kostnaden för att rätta de här felen och bristerna blev nästan 600 000 euro.

I Lilla Lyan fanns det 11 fel och brister och i Stora Lyan 14 stycken. Det handlar om hur man byggt luftkonditioneringen, brister i tätningen av de yttre väggarna, rör som har byggts fel och brister i hur elen har installerats. Den sammanlagda kostnaden för att rätta de här felen och bristerna blev nästan 600 000 euro. Beräkningarna har gjorts av en byggnadskonsult. Stiftelsen nöjer sig ändå med att kräva ett skadestånd som är lägre än det här.

Stiftelsen och byggföretaget är också oense om vilken part som hade ansvar för att ansöka om bygglov för projektet.

Stiftelsen kräver skadestånd av tidigare styrelsemedlem

I en annan civil process i Helsingfors tingsrätt kräver Bensow skadestånd på 428 000 euro av den person som för stiftelsens del var ansvarig för daghemsrenoveringen. Personen har suttit i stiftelsens styrelse i flera år, men satt inte längre kvar vid tidpunkten för renoveringen.

Stiftelsen kräver nu honom på skadestånd för att han försummade att konkurrensutsätta renoveringen, för att inget avtal gjordes upp och för att arbetet inte har övervakats.

Han krävs också på skadestånd för att han har godkänt två av byggföretagets räkningar på sammanlagt över 150 000 euro efter att Grankulla stad ingripit i projektet för att det saknade bygglov.

Personen har svarat på stämningsansökan med att skadeståndskraven är obefogade och att det är stiftelsen som är ansvarig för de brister som har uppdagats.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen