Hoppa till huvudinnehåll

Så här kommer staten att spendera under 2018

Mynt staplade i högar som blir högre och högre.
Mynt staplade i högar som blir högre och högre. Bild: Copyright � 2013 Roland Magnusson, all rights reserved ekonomi,pengar,Inkomst,budget,kostnader,konjunkturuppgång,ekonomisk tillväxt,tillväxt (samhälleliga fenomen),mynt,growth,coins,trender

Första delen av statens budgetupplägg för nästa år har nu blivit klart i och med att Finansministeriet har publicerat sitt budgetförslag för 2018.

Svenska Yle har gjort plock i budgetförslaget för att belysa vad samhället får för skattepengarna år 2018.

Finansministeriets budgetförslag fungerar som underlag för budgetbehandligen i regeringen och riksdagen under hösten.

Därför kan det också ske förändringar i hur pengarna används slutligen då politikerna fattar sitt beslut.

Tre nya trafikprojekt - alla i huvudstadsregionen

I budgeten för 2018 presenterar Finansministeriet tre nya trafikprojekt som finansieras statligt.

Den gemensamma faktorn är att alla projekt koncentreras till huvudstadsregionen.

Ring ett ska förnyas vid Bredviken. Där ska det byggas en korsning med in- och avfartsramper istället för de nuvarande trafikljusen.

Korsningen måste också byggas om för att spårjokern ska kunna ta sig fram där.

Trafikmärken
Vägarbeten att vänta i Esbo. Trafikmärken Bild: YLE/Stefan Härus vägarbete

Hela kalaset beräknas kosta 30 miljoner, varav staten kommer att stå för 20 miljoner under de kommande åren. För 2018 budgeteras två miljoner för projektet.

Västmetron kräver också mera pengar och nu ska staten finansiera lösningar för parkering vid metron i Esbo genom att planera om rutter, filer och skyltar för sju miljoner euro.

Det sista nya trafikprojektet är till sjöss. Farleden till Nordsjö hamn i Helsingfors börjar bli för grund för de allt större containerfartygen, och därför ska farleden till hamnen byggas om så den blir två meter djupare.

I dag är farleden 11 meter och i framtiden ska den vara 13 meter djup, eftersom allt flera containerfartyg behöver 12,5 meter vatten för att komma fram.

Nordsjö hamn
Allt större båtar väntas till Nordsjö. Nordsjö hamn Bild: Yle/ Jyrki Lyytikkä nordsjö

Projektet beräknas kosta 25 miljoner var av staten ska stå för hälften, alltså 12,5 miljoner euro.

Dessa tre projekt är alltså nya för 2018, men vägar underhålls på andra håll på basen av äldre beslut.

Finansministeriet räknade med ett högre arvode för presidenten

Finansministeriet hade tolkat att presidenten sänkte sitt arvode endast tillfälligt från och med år 2013, och att den tillfälliga sänkningen skulle ha varit över samtidigt som Sauli Niinistös första presidentperiod tar slut.

Därför hade Finansministeriet budgeterat 155 000 euro i arvode för presidenten från år 2018.

Presidentens kansli meddelade på onsdag att sänkningen av arvodet inte var tillfällig. De har bett Finansministeriet korrigera uppgiften så att presidentens arvode också i fortsättningen ska vara det sänkta 126 000 euro.

Stora besparingar med flera jobb

Finansministeriet har räknat med att spara 133 miljoner euro genom att arbetslösheten minskar.

Det betyder alltså att staten inte längre behöver betala ut lika mycket arbetslöshetsstöd, samtidigt som skatteintäkterna ökar. Ju fler personer som jobbar desto mera utrymme finns det i budgeten.

Också Yleskatten ändrar, i och med att den slopas för de personer med de allra lägsta inkomsterna. Det betyder att de övriga betalar lite mera.

Trots att upplägget för Yleskatten ändrar har staten budgeterat samma summa som de två senaste åren för Yle.

Finländarna blir mer laglydiga, åtminstone om man får tro Finansministeriet

Polisen får mera anslag så att det ska finnas 7200 poliser i Finland. Samtidigt som antalet poliser inte ska minska räknar Finansministeriet med mindre inkomster från böter.

Finansministeriet räknar med inkomster för böter och straffavgifter på 172 miljoner euro år 2018, vilket är 20 miljoner mindre än 2017.

För att Finansministeriets budgetering ska gå i uppfyllelse måste finländare alltså bli mer laglydiga.

En annan inkomstkälla för staten kommer också att vara tobaksskatten som kommer att höjas i två omgångar, först i januari och sedan i juli.

Tobakspaket i hyllan
Tobakspriset höjs två gånger under nästa år. Tobakspaket i hyllan Bild: YLE/Christoffer Gröhn cigariller

Regeringen höjer skatten i två omgångar för att stävja beteende-effekterna, det vill säga att människor inte ska börja hamstra billigare tobak, smuggla eller åka på inköpsresor till Tallinn.

Beslutet om tobaksskatten har kommit redan tidigare men den träder i kraft 2018.