Hoppa till huvudinnehåll

Vähäjokis vatten fortfarande förorenat - fiskdöden ett mysterium

Vähäjoki och Korois udde i Åbo.
Vähäjoki och Korois udde i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman Korois,vähäjoki,Åbo

Syre- och näringsnivåerna i Vähäjoki i Åbo har normaliserats, men fortfarande finns det en hel del tarmbakterier i vattnet. På grund av bakterierna ska man inte använda vattnet för bevattning eller som hushålls- och dricksvatten.

Man ska inte heller simma i Vähäjoki.

Förra veckan hittades döda fiskar vid nedre loppet av Vähäjoki. Vattnet var då så gott som syrefritt. Orsaken till syrebristen och de höga kvävehalterna utreds fortfarande.

Mängden kväve i vattnet hade mångdubblats och man hittade också över hundra gånger större mängder tarmbakterier än vid vattendragets övre lopp, meddelar Egentliga Finlands närings- trafik- och miljöcentral.

Brandkårens vatten i ån

NTM-centralen misstänker att stora mängder bakterier och näringsämnen troligen runnit ner i ån från en dagvattenbrunn söder om vattendraget. Brunnen samlar vatten från Skogsbacka och Oriketo.

Vattnet som användes för att släcka bränderna hos Ekopartners och Toppå avfallscentral den 26. och 28.8 tros ha runnit ner i Vähäjoki via brunnen.

Orsaken till den höga kväve- och bakteriehalter har inte klarnat och utredningarna fortsätter. Man tror ändå inte att den läckande brunnen ligger bakom.

Vähäjoki rinner ut i Aura å vid Korois udde.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland