Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare två hjälporganisationer upphör med räddningsinsatser på Medelhavet

Flyktingar väntar på räddning.
Flyktingar väntar på räddning. Bild: AFP / Lehtikuva medborgarorganisationer,Libyen,flyktingar,Migration

Ytterligare två organisationer meddelar att de avbryter sina insatser för att rädda migranter på Medelhavet.

Rädda barnen och den tyska hjälporganisationen Sea-Eye har meddelat att besättningen på deras båtar känner sig otrygg på grund av de libyska myndigheternas fientliga inställning.

Vid Sea-Eye säger man att man "med tungt hjärta" ställer in sina operationer till havs eftersom man inte vill utsätta besättningen för fara.

- Med tanke på vår besättning vore det oansvarigt att fortsätta, säger Michael Buschheuer, grundaren av Sea Eye.

I går fattade Läkare utan gränser (Medecins sans Frontieres, MSF) ett liknande beslut. Organisationen uppgav hotet från den libyska kustbevakningen som en orsak.

Libyen vill ha en klart bredare kontrollzon

Libyen har förbjudit utländska hjälpinsatser i en bred zon närmast sin kust.

Den libyska kustbevakningen har avfyrat varningsskott mot hjälporganisationers båtar i området.

Hjälporganisationernas båtar har en betydelsefull roll

Biståndsorganisationernas fartyg har räddat stora mängder migranter som har förlitat sig på människosmugglare.

Människosmugglarna har tagit betalt av migranterna som sedan transporteras över havet i båtar som ofta är överlastade och sjöodugliga.

Hjälporganisationernas båtar har fått en allt viktigare roll för räddningsverksamheten till havs. Deras båtar har plockat upp över en tredjedel av alla de migranter som i år har förts i land. År 2014 var motsvarande andel mindre än en procent.

Under de senaste fyra åren har cirka 600 000 migranter anlänt till Italien. Över 13 000 människor har dött under sina försök att ta sig över Medelhavet.

Italiensk politik domineras av migrantfrågor inför valet

Italiens regering har kritiserat hjälporganisationernas insatser, och anser att hjälpinsatserna underlättar människosmugglarnas arbete.

Under de senaste veckorna har spänningen ökat mellan italienska myndigheter och hjälporganisationer.

Migrantfrågan präglar starkt politiken i Italien inför valet i början av nästa år. Den allmänna opinionen har börjat förhålla sig allt mer fientligt till migranter.

Biståndsorganisationer och en del italienska politiker har å sin sida påpekat att de migranter som grips av den libyska kustbevakningen förs till fångläger i Libyen där de utsätts för omänsklig behandling.

Samarbetar hjälporganisationerna med smugglare?

Juridiska myndigheter på Sicilien har inlett utredningar om
vissa hjälporganisationer som misstänks för samarbete med smugglare.

Italien försöker nu skapa ett striktare regelverk för organisationernas verksamhet.

Italiens utrikesminister Angelino Alfano sade i dag i en intervju för La Stampa att Libyens försök att skärpa kontrollen över sina vatten bidrar till att dämpa smugglingsverksamheten och återställa jämvikten på Medelhavet.

Han välkomnade också MSF:s beslut att upphöra med räddningsoperationer på Medelhavet.

Samtidigt krävde ministern ökade satsningar från Europas sida.

- Det behövs betydelsefulla ekonomiska investeringar i Libyen och i övriga länder i Afrika.

Rädda barnen väntar på besked från Libyen

Organisationen Rädda barnen har meddelat att dess räddningsfartyg Vos Hestia ankrar vid Malta i väntan på besked från libyska myndigheter om den utvidgade kontrollzonen.

- Den här pausen i räddningsfartygens humanitära verksamhet leder oundvikligen till att många människor försätts i fara, påpekar Rob MacGillivray, verksamhetschef för Rädda barnen.

(Reuters, AFP)