Hoppa till huvudinnehåll

Anonyma överätare hjälper Erika att ta kontroll över sitt ätande

Två personer som sitter mot varandra. Bilden är beskuren så att endast nedre delen av kroppen syns.
Personerna på bilden har inget med OA Finland att göra. Två personer som sitter mot varandra. Bilden är beskuren så att endast nedre delen av kroppen syns. Bild: UpperCut Images / Alamy samtal,terapi,rådgivningsbyråer,problem,vänskap,hälsovård,gruppterapi

Anonyma överätare har precis som Anonyma alkoholister ett tolvstegsprogram. Det har hjälpt Erika att kontrollera sin ätstörning.

När Petra Signell kämpade med sin övervikt önskade hon att det funnits ett sorts AA, alltså anonyma alkoholister, men för matberoende. Det visar sig att en sådan organisation faktiskt existerar.

Den heter Overeaters Anonymous och möten ordnas över hela världen. Vi har pratat med en av medlemmarna, som i enlighet med verksamhetens praxis vill vara anonym, men vi kallar henne för Erika.

OA Finland - Anonyma överätare

  • OA (Overeaters Anonymous eller Anonyma Överätare) bildades 1960 i Los Angeles, USA.
  • Finns i flera länder världen över och kom till Finland för över 30 år sedan.
  • OA är inte anslutet till någon offentlig eller privat organisation, politisk rörelse, ideologi eller religiös lära.
  • Medlemskapet kostar inget och OA får heller inga understöd, men under mötena kan man bidra med pengar för hyra av lokal och andra kostnader om man vill.
  • Det är medlemmarna själva som har hand om och styr verksamheten.
  • Programmet är format efter Anonyma alkoholisters tolvstegsprogram.
  • Hur många som dyker upp på mötena som Erika är med på varierar. Oftast under tio, men har organisationen synts i media kommer det fler besökare.
  • Det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.
  • Det hålls både fysiska möten och möten online. På OA:s webbsida kan du hitta alla möten som ordnas världen över.
  • En liknande organisation heter FAA (Food Addicts Anonymous) och den finns också i Sverige.

När vi pratar med Erika poängterar hon att det hon säger är hennes egna uppfattningar och att andra kan se på verksamheten på ett annat sätt.

- Det är viktigt att komma ihåg, säger hon.

Får hjälp i svåra situationer

Erika hittade organisationen när hon läste en intervju i Helsingin Sanomat. Då var året 1989. Hon har varit medlem sedan dess.

- Mötena har helt klart hjälpt mig. Det finns många saker som är svåra att handskas med om du har en ätstörning. Socialt umgänge handlar till exempel ofta om mat, säger hon.

Har du ett snedvridet förhållande till mat kan det vara svårt att träffas på det sättet. Dessutom sätter dagens skönhetsideal en stor press på hur du ska se ut för att vara snygg enligt normen.

- Kraven på hur en kvinna ska se ut är höga. Det här har tyvärr också mer och mer börjat gälla män, säger Erika.

En oerhörd värme inom gruppen

Det är bland annat gemenskapen i OA som gör att mötena blivit så viktiga för Erika.

- Det är bra att få höra liknande upplevelser från andra, och att du själv också får dela med dig om du vill. Det finns en oerhörd värme inom gruppen. Jag kan nästan kalla det kärlek. Vi försöker hjälpa varandra, säger hon.

Det är ganska vanligt att man börjar gråta eftersom man försökt dölja det så länge.

Erika berättar att det är vanligt att nya medlemmar genomgår en sorts känslostorm när de deltar i sina första möten.

- Det är ganska vanligt att man börjar gråta eftersom man försökt dölja det så länge. Många har försökt dölja överätandet från exempelvis sin familj, och när de då pratar om det kommer alla känslor fram.

Tolv steg och tolv traditioner

Precis som i AA så har OA också tolv steg som ska hjälpa medlemmarna att bli friska. Erika säger att det är en röd tråd som hjälper dem att växa. De tolv stegen bidrar också med innehåll till mötena.

- Det ska inte bli så att man bara berättar vad man frossat i, utan vi ska fokusera på saker som gör att vi kan växa och utvecklas. De tolv stegen ska också ge ett hopp och visa att det här är en sjukdom du kan övervinna.

De så kallade traditionernas syfte är att guida medlemmarna som en grupp.

- Det kan alltid bli konflikter eller svåra situationer inom gruppen, och de här punkterna ska hjälpa oss handskas med dem. Det är etiska riktlinjer.

I de tolv stegen nämns gud ofta, men det är inte preciserat vilken sorts gud det handlar om. För en del handlar det kanske mer om en sorts andlighet.

Enkelt att trösta sig med mat

Vi vet att man kan bli beroende av alkohol, droger och mediciner, men hur är det med mat – kan man bli beroende av det på samma sätt? Erika säger att det är något som diskuteras väldigt ofta.

- Jag anser att man kan vara det. Det handlar också säkert om en vana och det är enkelt att trösta sig själv med mat när man är nere eller har tråkigt. Vissa är helt enkelt benägna att bli beroende.

Utmaningen här är att du inte kan lämna bort maten helt.

Ska du sluta dricka alkohol måste du undvika alkohol. Men hur gör du med mat? Det är en svår balansgång.

- Utmaningen här är att du inte kan lämna bort maten helt. Du måste äta flera gånger om dagen och då måste du också kunna sluta äta, säger Erika.

Är du med i AA har du nått ett mål om du är utan alkohol i exempelvis 30 dagar. Men hur lägger man upp ett mål i OA?

- Vissa sätter upp mål. Är du till exempel bulimiker kan du fira om du varit utan att kasta upp i ett år. Vissa sätter som mål att inte äta choklad. Men vi är alla väldigt individuella. Alla får göra som de själva vill och söka den hjälp de vill.

Motstridigt med stora matportioner

Petra Signell tycker att hälsovården kunde blir bättre på att hjälpa den som vill ha hjälp med sin övervikt, och det tycker också Erika. Hon säger att övervikt blir allt vanligare, men att det är ett problem som har många sidor – det handlar inte bara om vård.

- I affärerna och på många restauranger blir portionerna allt större. Det känns ganska motstridigt. Men det är klart det skulle vara önskvärt att det fanns mer resurser i hälsovården när du tänker på hur många som får typ 2-diabetes och andra sjukdomar.

Möten kanske inte passar alla

Anonyma överätare drivs av medlemmarna själva och fungerar alltså inte inom hälsovården i Finland. Specialläkaren Milla Rosengård-Bärlund möter i sitt jobb personer som skickats till specialsjukvården på grund av svår övervikt.

Hon har inga erfarenheter av OA men tror att mötena säkert kan vara bra för en del, men inte för alla.

- Säkert kan en del ha nytta av att höra andras erfarenheter, men man ska förstås vara försiktig när det gäller ätstörningar. Vi rör oss på känsliga områden där alla kanske inte gynnas av en sådan här grupp. Men jag har som sagt inga erfarenheter av dem.

Inga svenskspråkiga grupper

Det finns inga svenskspråkiga grupper i Finland, men Erika berättar att det finns svenskspråkiga medlemmar. OA Sverige är också en väldigt aktiv organisation.

Eftersom det är medlemmarna som styr vad som händer i OA är det också möjligt att grunda en egen svensk grupp.

- Vi har också som regel att man alltid får prata på sitt eget modersmål eftersom det är enklare att prata om känslor då, säger Erika.

Nyligen publicerat - X3M