Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsdirektör: Läromedel kan bli gratis genom digitalisering

Gun Oker-Blom direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnsfostran på Utbildingsstyrelsen
Gun Oker-Blom, direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnsfostran på Utbildingsstyrelsen. Gun Oker-Blom direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnsfostran på Utbildingsstyrelsen Bild: Yle/Malin Ekholm gun oker-blom

Digitaliseringsprocessen i skolorna har löpt långsamt, men potentialen är enorm, anser direktören för svenskspråkig utbildning Gun Oker-Blom. Det kan vara nyckeln till avgiftsfria läromedel för andra stadiet.

Digitalisering av läromedel och undervisning var en av de största reformerna i den nya läroplanen som trädde i kraft för ett år sedan.

Processen har ändå kommit igång långsamt och i många klassrum innebär digitalisering att pappersböcker bara ersätts med pdf-versioner.

Enligt Gun Oker-Blom, direktör för Svenskspråkig utbildning på Utbildningsstyrelsen, är det frågan om ett led i digitaliseringsprocessen – men vidare utveckling behövs.

- Pdf-format innebär att man behöver en dator för att använda materialet och det är det första steget. Men idén är nog att via hyperlänkar och liknande kunna komma vidare då man hittar något intressant och på så sätt utveckla sitt lärande. Det ger ett mervärde till materialet, säger hon.

Den nya läroplanen, som togs i bruk i fjol, ska stärka elevernas digitala kompetens och samtidigt utveckla inlärningen.

Hur dessa mål i praktiken ska uppnås, det bestämmer den enskilda läraren.

- I Finland skriver vi ju inte metoder i läroplanen utan vi utgår från att lärarna är professionella i sitt yrke. Det är de som avgör hur de undervisar, hur de uppnår de här olika målen, säger Oker-Blom.

Gratis digitala läromedel ett möjligt scenario

Trots att digitaliseringsprocessen i skolorna har kommit igång långsamt tror Oker-Blom att man så småningom börjar inse potentialen.

- Det finns enorma möjligheter att utveckla digitala läromedel så att de stärker motivationen och inlärningen.

Förra veckan rapporterade Yle Nyheter om en kampanj, som arbetar för att läromedlen för alla andra stadiets studerande ska bli avgiftsfria.

Enligt kampanjens organisatörer skulle digitalisering kunna vara ett redskap för att sänka kostnaderna för läromedlen och göra dem mer tillgängliga.

I till exempel Danmark och Sverige är andra stadiets läromedel redan gratis för eleverna. Där har man i allt större utsträckning övergått till digitalt material.

Även Oker-Blom ser det som en möjlighet att också staten i Finland skulle kunna stå för digitala läromedel.

- Om staten tog ett större ansvar i att i samarbete med andra aktörer utveckla webbplatser med läromedel som inte kostar. Satsar man på det är ju tanken att materialet ska vara gratis.

Enligt Oker-Blom är digitaliseringen en stor och aktuell fråga för läromedelsbranschen.

- Nog ser jag det som ett alldeles möjligt scenario, att läromedlen just genom digitalisering blir gratis. Vi vet ju hur det i Finland ser ut med statliga pengar just nu, men man vet aldrig vad som kommer att hända, det är svårt att spå i framtiden.

Läs mera:

2 500 euro för gymnasieböcker tvingar familjer i trångmål – ”Utbildningen är inte gratis”

2500 euro. Ungefär så mycket kostar det att skaffa alla de böcker som krävs för en gymnasieutbildning i Finland. För många familjer kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes