Hoppa till huvudinnehåll

Den förväntade livslängden är högre i Västra och Södra Finland

En mans hand håller i en åldrings hand
En mans hand håller i en åldrings hand Bild: AP Graphics bank åldrande

Det förekommer stora regionala skillnader i den förväntade livslängden bland nyfödda pojkbarn. Det framgår i en färsk analys.

För pojkbarn födda under 2015 är skillnaden mellan den lägsta och högsta förväntade livslängden fyra år.

På Åland är den förväntade livslängden högst, cirka 80 år. I Södra Savolax är den däremot 76 år.

Skillnaden mellan den lägsta och högsta förväntade livslängden är två år bland flickbarn.

Livslängden förväntas vara högst i Österbotten, över 85 år, och lägst i Norra Karelen, nästan 83 år.

Allt som allt är den förväntade livslängden högst i Västra och Södra Finland och lägst i Östra och Norra Finland.

Analysen som gjorts vid koncernförvaltningen i Björneborg utgick från uppgifter från Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd.

Analysen är avsedd för Social- och hälsovårdsministeriet och är en del av vårdreformen.

Text: FNB

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes