Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoön tar till ny konsult för att utreda äldrevården?

Byggnad med gräs och träd i förgrunden.
Almahemmet i Kimito får vänta på besked om eventuell renovering. Byggnad med gräs och träd i förgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Den behovsutredning och fastighetsplan som skulle behandlas för omsorgens del i Kimitoöns omsorgsnämnd på torsdag, kommer inte att tas upp i nämnden i det här skedet.

Planen har på uppdrag av politikerna uppdaterats men enligt ordförande för omsorgsnämnden, Niklas Guseff (Sfp), blir tågordningen fel om man nu - då man ännu inte har fattat beslut om hur man vill sköta bland annat äldreomsorgen i framtiden - slår fast planer för fastigheternas del.

- Vi kan inte gå in för att godkänna en fastighetsplan i omsorgsnämnden som sedan i sin tur skulle styra eller åtminstone inverka på beslutsfattandet i både styrelse och fullmäktige.

Niklas Guseff, Kimitoön
Niklas Guseff, Sfp. Niklas Guseff, Kimitoön Bild: Yle/ AG Karlsson niklas guseff

Enligt Guseff har ärendet diskuterats mellan Fri Samverkan och Svenska folkpartiet.

- Vi är helt överens om saken att vi går vidare så här.

Jämförelse av alternativen saknas

Den uppdaterade planen innehåller inte några alternativa lösningar eller utredningar gällande äldreomsorgen, anser Guseff, utan utgår från att kommunen också i fortsättningen upprätthåller de äldreboenden som i dag finns i kommunens regi och att de aktuella fastigheterna renoveras.

- Det är främst bara siffrorna i den ursprungliga planen från 2012 som har uppdaterats. Det finns inga strategiska riktlinjer eller alternativ i planen, säger Guseff.

Betyder det här att Omsorgsavdelningens fastighetsutredning och behovsplan inte längre är aktuell då den nu inte revideras?

- Den kan säkert bli aktuell, svarar Guseff, om vi beslutar att gå in för att hålla så mycket som möjligt av äldrevården i kommunal regi, förklarar Guseff.

Men något beslut om att det är den vägen man i Kimitoöns kommun vill gå, har ännu inte fattats och för att komma till skott med det beslutet behövs det nu en ordentlig analys av läget, anser Guseff.

- Just nu måste vi få reda på mera om alternativen. Det är en rättighet som framför allt de nya fullmäktigeledamöterna har, nämligen att få lite mera kött på benen innan beslut fattas.

Hur ska ni få mera kött på benen?

- Det behövs ännu mer utredningar. Framför allt är det jämförelser. Vi vet ju ungefär vad vi har för alternativ.

De alternativ som hittills diskuterats i Kimitoön är att man fortsätter med den kommunala verksamheten som förut, att man grundar ett tvåspråkigt åboländskt vårdbolag eller att man säljer ett eller till och med alla äldreboenden åt privata företag.

- Nu är det en konsekvensbedömning eller en jämförelse mellan de här olika alternativen som vi efterlyser före vi gör det här stora beslutet, förklarar Guseff som tycker att en utomstående, oberoende konsult bör tas in för att göra analysen.

Detta eftersom det bland kommunens ledande tjänstemän finns olika åsikter om vilket alternativ som är bäst.

Guseff tror inte heller att tjänstemännen har tid att sätta sig in i ärendet just nu.

- Knappast har de möjlighet att sätta 100 procent av sin arbetstid på en dylik utredning just nu. Så här får vi också en oberoende analys av någon som varken är tjänsteman i kommunen, har kopplingar till de privata alternativen eller kopplingar till det åboländska vårdbolaget.

Tanken är att utredningsarbetet inte ska ta mer än några veckor i anspråk och att ett beslut om vården ska kunna fattas ännu i höst.

Hur turbulent är det inom Kimitoöns äldreomsorg och omsorg just nu?

- Turbulent är det nog, men främst på grund av de kommande åren. Just nu är det viktiga ändå att vi klarar av att vårda våra äldre som behöver vård. Det är det viktiga.

- Turbulent är det också inom omsorgen i många andra kommuner än bara Kimitoön. Vi väntar alla på vårdreformen och vad den i så fall medför, säger Guseff.