Hoppa till huvudinnehåll

Borgåpolitiker vill inte försämra sjukhusets ställning

Sjuksköterska går i korridor
Arkivbild från Borgå sjukhus. Sjuksköterska går i korridor Bild: Yle/Jeanette Winberg Borgå,sjukhus,sjukskötare,borgå sjukhus

En fråga som aktualiseras i Borgå i höst är stadens planer på att grunda ett vårdbolag. En utmaning blir att informera politikerna om de kommande reformerna, säger fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP).

I fjol publicerade Borgå stad en utredning som rekommenderade att staden skulle grunda ett vårdbolag tillsammans med en privat aktör.

Det här för att se till att Borgåborna får god social- och hälsovård också efter den kommande vårdreformen.

Mikaela Nylander
Arkivbild av Mikaela Nylander. Mikaela Nylander Bild: Yle/Fredrika Sundén Mikaela Nylander,Svenska folkpartiet i Finland,Kommunalvalet 2017

Frågan lades på is över kommunalvalet men aktualiseras i höst igen. På onsdagen hade Borgåfullmäktige en aftonskola om frågan.

– Det var en lång och bra aftonskola. Vi höll på från klockan 17 till klockan 21 och skulle ha kunnat hålla på ännu längre, säger stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP).

Experter och företag i branschen var på plats för att ge sin syn på saken. Och förstås hade politikerna många frågor. Det gäller speciellt de nya fullmäktigeledamöterna.

Många olika typer av frågor

Mikaela Nylander delar in frågorna i två kategorier. Dels handlade det om bolagiseringen, dels om själva social- och hälsovårdsreformen.

– Beslutsfattarna var intresserade av vad som händer i ett eventuellt samföretag där Borgå stad äger 49 procent och en privat aktör 51 procent. Vad händer till exempel med det demokratiska inflytandet och hur kan man se till att alla får vård?

En stor principiell fråga var också varför Borgå stad ska gå in för att grunda ett vårdbolag.

– Orsaken till att vi över huvud taget har utrett det här handlar om att kunna säkerställa att servicen blir kvar i Borgå [efter vårdreformen].

Borgå sjukhus väckte diskussion

Då Borgå stad gav offentlighet åt sina bolagiseringsplaner var många oroliga för vilka följder ett vårdbolag kan ha för Borgå sjukhus.

Den frågan diskuterades också under fullmäktiges aftonskola, säger Mikaela Nylander. Klart är att Borgå sjukhus roll kommer att förändras i framtiden.

– En allmän uttalad vilja var att vi här i Borgå och i övriga Östnyland inte fattar beslut som på något sätt försämrar eller försvagar Borgå sjukhus roll i framtiden.

Politikerna måste få mer information

Nu tar man ytterligare en timeout i frågan. Fullmäktigegrupperna ska fundera på vilken typ av sakkunskap de ännu skulle vilja ha.

I oktober eller november ska regeringen ge ett nytt förslag till vårdreform och valfrihet inom vården. Först efter det kommer Borgå att ta ställning till bolagiseringen.

En allmän uttalad vilja var att vi här i Borgå och i övriga Östnyland inte fattar beslut som på något sätt försämrar eller försvagar Borgå sjukhus roll i framtiden.― Mikaela Nylander

En av höstens stora utmaningar i Borgå blir att informera politikerna dels om vårdreformen, dels om landskapsreformen.

– Framför allt nya fullmäktigeledamöter hade inte riktigt grepp om de stora reformerna som är på kommande. Jag tror att vi måste satsa på att ge information om dem i höst och sedan ta itu med bolagiseringen.

Alla kommuner har överlag en tung höst på kommande, säger Mikaela Nylander.