Hoppa till huvudinnehåll

Inkoo Shipping vill leverera sten till gasrörsprojekt – kan skapa nya jobb

Inkoo Shipping hyr Fortums hamn där det förra kolkraftverket tidigare fanns. Här syns tre av kranarna.
Mängden sten som lastas i hamnen i Ingå kan mer än tredubblas. Inkoo Shipping hyr Fortums hamn där det förra kolkraftverket tidigare fanns. Här syns tre av kranarna. Bild: Yle/Marica Hildén kolkraftverkets gamla hamn i ingå

Flera nya jobb kan skapas i Ingå hamn om hamnen börjar leverera sten till gasrörsprojekten Nord Stream 2 och Balticconnector. Nu behövs lov för den utökade verksamheten.

Inkoo shipping ansöker om lov av Regionförvaltningsverket för att tillfälligt få lasta stenmaterial dygnet runt.

I dag får hamnen lasta från klockan 6 till 22.

- Projekt som Nord Stream 2 och Balticconnector pågår dygnet runt, förklarar hamnens vd René Fagerström. Därför måste hamnen kunna leverera sten dygnet runt.

Hamnen ansöker också om lov för att öka antalet fartyg i hamnen med cirka 50 fartygsanlöp per år.

Ökning med över en miljon ton

I dag lastar Inkoo Shipping cirka 300 000 - 500 000 ton sten per år. Mängden skulle som mest uppgå till 1,7 miljoner ton.

Fagerström beskriver projektet som synnerligen betydande för hamnen.

Vd René Fagerström är nöjd över att Inkoo Shipping får mera plats för båtar då bolaget hyr kolkraftverkets gamla hamn.
Inkoo Shippings vd René Fagerström säger att underhandlingar pågår hela tiden med gasrörsprojekten. Vd René Fagerström är nöjd över att Inkoo Shipping får mera plats för båtar då bolaget hyr kolkraftverkets gamla hamn. Bild: Yle/Marica Hildén inkoo shipping hyr kolkraftverkets hamn i ingå

Lastningen av sten kunde uppskattningsvis sysselsätta fem till sju nya arbetare i hamnen under projektets gång.

I dag jobbar 40 personer på Inkoo Shipping.

Ny lastplats längre bort från bosättning

Stenmaterialet skulle komma till hamnen från Rudus stenbrott som ligger i närheten.

En del av stenmaterialet skulle lastas direkt medan en del blir lagerhögar.

Stenmaterialet skulle lastas ombord på fartyg på ett nytt område som ligger öster om hamnens nuvarande verksamhetsområde. Då ökar avståndet till de närmaste bostads- och fritidshusen något.

De närmaste husen finns i Karlsberg ungefär en kilometer från lastningsområdet.

Hamnen: Bullernivån överskrids inte

Lastningen av sten ger inte upphov till damm. Det här för att det inte innehåller fint stenmaterial. Verksamheten medför inte heller några utsläpp i vattendrag, enligt hamnens ansökan.

Enligt de utredningar hamnen låtit göra överskrids inte bullernivån även om stenlastningen ökar.

Den nederländska båten Lauwersborg förtöjd vid Fortums kajplats i Ingå hamn.
Stenmaterialet ska lastas på en ny plats i hamnen. På bilden Fortums kaj som Inkoo Shipping har till sitt förfogande och som ligger intill hamnen. Den nederländska båten Lauwersborg förtöjd vid Fortums kajplats i Ingå hamn. Bild: Yle/Marica Hildén båten lauwersborg ingå hamn inkoo shipping

Verksamheten skulle uppskattningsvis inledas i vår och pågår under cirka tre år.

Planerna för projektet finns till påseende fram till den 4 september.

Miljöchefen: Mera omfattande bullerutredning behövs

Byggnads- och miljönämnden ska ge ett utlåtande i saken på onsdag (22.8).

Enligt beredaren, Ingås miljöchef Patrik Skult, är det eventuellt möjligt att ge lov för ett tillfälligt undantag för Inkoo shipping.

Hamnen borde ändå komplettera ansökan med en bullermätning som räknar det sammanlagda bullret från hamnarna, Rudus krossverksamhet och rivningen av Fortums kolkraftverk som också kommer att pågå under den närmaste tiden.

Uppdaterad 23 augusti 2017 efter byggnads- och miljönämndens möte som hölls den 22 augusti: Nämnden beslöt att ge utlåtandet enligt beredningen men det är inte nödvändigt med en ny bullermätning.