Hoppa till huvudinnehåll

Näringsämnen i Aura å minskade i fjol

sjöbuss
sjöbuss Bild: Yle / Peter Karlberg sjöbuss

Mängden näringsämnen i Aura ås vatten minskade i fjol, visar en årlig undersökning.

Mängden fosfor (32 ton) och kväve (390 ton) i vattenföringen i Aura ås hela avrinningsområde vart klart mindre än tidigare år. Största delen härstammar från flera olika källor, till exempel lantbruk.

Varje år undersöks hur avfallsvatten från tätorter påverkar Aura å.

Nöjaktiga havsområden

Åbos havsområden har utvärderats enligt miljöförvaltningens skala. Ytvattnet delas in i fem klasser: utomordentlig, god, nöjaktig, försvarlig och dålig. I Åbo klassades vattenområdena som goda, nöjaktiga, försvarliga.

Den största delen av vattenområdena klassades som nöjaktiga, endast mera öppna områden klassades som goda. Havsområden som klassades som försvarliga var små.

Utsikt från Saro udde över Erstan en kall vinterdag i januari.
Saroudde i Åbo. Utsikt från Saro udde över Erstan en kall vinterdag i januari. Bild: Yle/Linus Hoffman saaro udde,Saaronniemi,Erstan

Ytvattnets ekologiska tillstånd var enligt Finlands miljöcentral dåligt i Långvattnet, på gränsen mellan dåligt och försvarligt i Resoviken, mellan försvarligt och nöjaktigt i Kotkanaukko och på övriga områden närmast försvarligt.

Belastningen från hela havsområdets avrinningsområde uppskattades vara 62 ton fosfor och 1 049 ton kväve.

Syrebrist i Kakskertasjön

Syrehalterna i Kakskertasjön var goda ännu i maj 2016, i juni hade syresituationen nära bottnen blivit dåligt och vid månadsskiftet var syret förbrukat. Vid provtagningsstället i Myllykylä rådde syrebrist redan vid 10 meters djup. I september 2016 var situationen aningen bättre.

Blågröna alger förekom i sjön hela sommaren och algblomningen var speciellt riklig i augusti.

Stadsplanerings- och miljönämnden i Åbo tar del av vattenrapporten på sitt nästa möte 22.8.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland