Hoppa till huvudinnehåll

Ny trend: Seniorbyar för femtioplussare

Ritning på ett servicehus i Björneborg
Så här ska Virkkulankylä på bostadsmässan i Björneborg år 2018 se ut. Ritning på ett servicehus i Björneborg Björneborg,teknisk ritning,Västnyland,Sjundeå,bostadsmässa 2018

Allt fler vill njuta av livet på äldre dagar och det här är något som företaget Kuusikkoaho tagit fasta på.

De skapar nu seniorbyar runt om i Finland. En stor Virkkulankylä-by ska bland annat byggas i Borgå och en mindre i Sjundeå.

Då du fyllt femtio kan du skaffa dig en lägenhet i Virkkulankylä. Kanske du då fortfarande är ute i arbetslivet, har utflugna barn och vill resa.

Livet i seniorbyarna Virkkulankylä ska göra vardagen smidigare och lättare. Någon kan vattna dina blommor eller ta in posten.

Ritning på en byggnad.
Så här kan Virkkulahusen i Sjundeå se ut. Ritning på en byggnad. Bild: Virkkulankylä Sjundeå,Västnyland,seniorby

Då åren går kan vardagen bli lite mindre smidig. Men oberoende av hur mycket hjälp och vård du behöver med åren så kan du bo kvar i Virkkulankylä.

Du ska inte heller bli ensam eftersom du hela tiden finns i ett sammanhang där människor i olika åldrar ingår.

Det här är en tanke bakom de seniorbyar som ser ut att ploppa upp som svampar ur jorden de kommande åren över hela landet. En av dem ska byggas i Sjundeå.

Tiotals seniorbyar på gång runt om i landet

Företaget bakom seniorbykonceptet heter Kuusikkoaho. Företaget har mycket på gång, sammanlagt försöker det för tillfället aktivt starta upp cirka 25 seniorbyar.

Av dem är tio under planering eller i byggnadsskedet. Ett av dem har öppnat men en del byggs till. I resten förs som bäst diskussioner med kommunerna.

På de här orterna ska seniorbyar byggas

På det här orterna har man kommit överens om att bygga Virkkulankylä-seniorbyar:

Outokumpu
Vårdproducent: Hovikoti Group Oy
Ett servicehus är färdigt och 6 bostäder i radhus och 6 bostäder i parhus ska ha byggstart under 2017. Men servicehuset är inte ett fullskaligt Virkkulankylä trots att det är byggt enligt konceptet och vårdproducenten och Virkkulankylä inte har ett avtal sinsemellan.

Joensuu
Vårdproducent: Mehiläinen
Byggs som bäst, blir färdigt september-oktober 2017

Kauhava
Vårdproducent: Mehiläinen
byggs som bäst, första delen beräknas bli färdig under början av år 2018

Björneborg
Vårdproducent: Mehiläinen
Färdigställs till bostadsmässan 2018, på bostadsmässoområdet

Kontiolax
Vårdproducent Tuuliharjun Hoiva Oy
Beräknad byggstart under hösten 2017

Enare
Vårdproducent: Enare kommun
Avtal om tomten klart, byggstart våren 2018

Sjundeå
Vårdproducent:Sjundeå kommun
Planerad byggstart hösten 2018

Uleåborg
Vårdproducent: Mehiläinen
Bygglovsprocess på gång

Varkaus
Vårdproducent: Mehiläinen
Bygglovsprocess på gång

Borgå
Vårdproducent: Mehiläinen
Planprocessen på gång och bygglovsprocessen förväntas kunna slutföras under våren 2018

Men förhandlingarna är inte slut här, fler seniorbyar är också att vänta och mycket är på gång.

Det första Virkkulakonceptet är använt från och med år 2015 i Outokumpu.

Huset är arkitektoniskt byggt enligt konceptet men det servicehus som står färdigt har inte direkt ett Virkkulakylä-avtal eftersom konceptutvecklingen ännu då var i ett så tidigt stadium.

För tillfället har endast hälften av lägenheterna gått åt. Men Kuusikkoaho har inte något att göra med den saken.

- Det är upp till operatören, säger Leo Tolonen, mannen som säljer Virkkulankylä-konceptet.

Kuusikkoaho säljer alltså konceptet, ett valt företag bygger och ett tredje sköter verksamheten.

Snabb tidtabell i Sjundeå

I Sjundeå är planen att den första delen av byn ska byggas under 2018.

Sjundeås kommunstyrelseordförande Merja Laaksonen (SFP) är aningen tveksam om tidtabellen håller. Som helhet tror hon på projektet.

- Sjundeå tror jag nog gör sina beslut i snabb takt. Problemet är ju sedan hur det förverkligas. Men hopp finns det alltid, säger hon.

Benita Öberg och Merja Laaksonen
Grundtrygghetschef Benita Öberg och styrelseordförande Merja Laaksonen (SFP) i Sjundeå. Benita Öberg och Merja Laaksonen Sjundeå,Merja Laaksonen,Västnyland,politiker

Hon ser att det är frågan om vem som bygger och hur snabbt det sker samt om användningskonceptet.

I Borgå planeras också som bäst en stor seniorby som ska bestå av ett helt kvarter med 8200 kvadratmeter våningsyta. Tanken där är att gå över generationsgränserna och i byn ska bland annat finnas ett daghem.

Litet barn vid staket.
Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

I Björneborg blir en seniorby en del av bostadsmässan år 2018 och den ska stå färdig nästa sommar.

I samband med vårdreformen funderar också vårdområdet Satakunda över om man kan ta med de tankar som samlats kring Virkkulakyläkonceptet i utvecklingen av vården för äldre.

Då handlar det främst om att man ska kunna bo hemma så länge som möjligt utan att exempelvis känna sig ensam.

Ut ur ensamheten

Företaget bakom Virkkulankylä vill inte att byarna ska bli isolerade företeelser för äldre, tvärtom kan exempelvis daghem och skolor verka på samma område. Ett daghem byggs exempelvis på bostadsmässoområdet i Björneborg.

Ett medelålders par på promenad ute på ett grönt fält med en hund.
Ett medelålders par på promenad ute på ett grönt fält med en hund. Bild: CandyBox Images 2014/Mostphotos träning,vardagsmotion,motion,hund,parförhållande

Också Sjundeå vill hålla kvar möjligheten att sammanföra olika generationer. Det finns i planera att barn ska finnas på samma område.

- Det kan man ju ha nytta av åt båda hållen, säger Merja Laaksonen.

I Sjundeå finns dessutom ett skriande behov av nya lokaler för daghem och skolor på grund av stora problem med inneluften.

Kultur och idrott

På Virkkulankylä-områdena kan också finnas exempelvis restaurang, fysioterapi, frisör, gemensamma idrottslokaler.

- Idrott är viktigt att ha med men kulturen glöms inte heller bort, säger Leo Tolonen.

De olika seniorbyarna kan ha olika fokusområden så som trädgård, fjällmiljöer och exempelvis i Björneborg finns byn nära en golfbana.

Förmiddagsrunda på Kurk Golf
Arkivbild. Förmiddagsrunda på Kurk Golf Bild: Yle/Jonna Nupponen kurk golf

I Sjundeå är tanken att naturen står nära, men exakt hur konceptet ska se ut bestäms av den förening som grundas kring varje by. I Sjundeå finns inte föreningen än.

- Men klart är att den ska bli tvåspråkig, säger Tolonen.

Två kommuner önskar sköta vården själv

Övergången till att använda mer vård då man blir äldre ska vara smidig och därför får varje invånare själv använda den service eller vård de vill, i den takt det finns behov för det.

Byns servicehus är det ställe som ger effektiverad vård.

Men det är olika aktörer som har hand om vården. De flesta är privata men på två orter har kommunen själv önskat sköta vården, nämligen i i Sjundeå och Enare.

I sex byar är det Mehiläinen som vårdar, i två andra är det andra privata vårdproducenter som sköter byinvånarna.

Tanken är att vi själv vill kunna övervaka och sköta vården.― Grundtrygghetschef Benita Öberg, Sjundeå

Inga direkta beslut om att Sjundeå ska sköta vården är ännu fattade men strävan är att kommunen tar hand om den. Grundtrygghetschef Benita Öberg förklarar varför.

- Tanken är att vi själv vill kunna övervaka och sköta vården. Man kan då effektivt använda personalen och den kunskap som finns.

Att splittra till exempel ett effektiverat serviceboende från den övriga vården ser kommunen inte som ett bra alternativ, säger hon.

Fler platser behövs i Sjundeå

Benita Öberg pekar också på att det är bra om man kan bo i sitt eget hem man trots att man behöver en mer effektiv vård.

- Sjundeå behöver också fler platser, vi har inte tillräckligt många. Vi har haft en väldigt positiv åldersstruktur hittills men då tänker man inte på att man här åldras kanske till och med snabbare än i andra kommuner som har en annan struktur.

Ett medelålders par på promenad ute på ett grönt fält med en hund.
Ett medelålders par på promenad ute på ett grönt fält med en hund. Bild: CandyBox Images 2014/Mostphotos träning,vardagsmotion,motion,hund,parförhållande

Andra alternativet är att bygga själv eller konkurrensutsätta.

Men då man konkurrensutsätter gäller avtalet några år och sedan måste det göras på nytt efter några år.

- Vi kan då inte garantera en och samma plats i vår egen hemkommun åt de äldre, säger Öberg.

Ara-finansiering ger billigare hyror i Sjundeå

Bostäderna i byarna går både att köpa och hyra. I Sjundeå verkar hyresbostäderna att blir billigare än på annat håll eftersom de ska få stöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Ara.

Teoretiskt skulle 160 personer kunna bo i Sjundeåbyn, men så många har företaget bakom konceptet inte planerat.

Servicehuset får 30 platser. Radhusen som ska byggas i ett senare skede ska få 60 bostäder.

- Området måste förbli grönt också, säger Tolonen.

Pensionering gav upphov till idé om seniorby

Den idag 72-åriga Leo Tolonen har bland annat en 15 år lång karriär bakom sig som journalist, chefredaktör och förläggare, ett tiotal år inom hästsporten och under närmare tjugo år inom träförädlingsindustrin.

För närmare tio år sedan fick han idén om en seniorby då han pensionerade sig och funderade på hur han vill bo som äldre.

För att sedan bygga upp seniorboendemodellen har företaget haft med samhälls- och vårdexperter inom seniorarbets- och vårdbranschen samt Tammerfors tekniska universitet.

Diplomarbetet "virkkulan seniorikylä- virikkeellisen yhteisöasumisen konsepti ikääntyville" publicerades av Tammerfors tekniska universitet år 2013 då konceptet byggdes upp (länken på finska).

Sjundeprojektet stötte på kritik

I februari 2015 godkände Sjundeåfullmäktige ett samarbetsavtal med Virkkulankylä.

Tanken var från början att byggandet skulle inledas i början av 2016 men det har dragit ut på tiden och projektet har väckt en del kritik.

Politiker har varit osäkra på företagets affärsmodell och att de inte vetat tillräckligt om företaget.

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.
Juha-Pekka Isotupa, Sjundeås kommundirektör. Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa. Bild: Yle/Marica Hildén juha-pekka isotupa

Kommundirektören i Sjundeå Juha-Pekka Isotupa satt också med i en tillfällig styrelse som grundades sommaren 2014 för att få igång Sjundeåprojektet och det här sågs inte med blida ögon av alla.

Isotupa satt enligt Leo Tolonen med för att visa kommunens intresse och det hela var en tillfällig lösning.

Seniorbyn i Sjundeå flyttade plats

Enligt de ursprungliga planerna ska Virkkulankylä i Sjundeå byggas i korsningen mellan Sjundeåvägen och Hagavägen.

På grund av besvär flyttades projektet till Brännmalmen där kommunen äger ett 20 hektar stort område. Sjundeå kommun köpte redan tidigare området för att vid behov kunna utvidga kommuncentrumet.

En björkdunge
Här på Brännmalmen kan Virkkulakylä i Sjundeå byggas. En björkdunge Västnyland,Servicehus,Sjundeå,brännmalmen

Tidtabellen är nu aningen brådskande för kommunen. För att Virkkulankylä inte ska gå miste om stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara borde kommunfullmäktige klubba igenom planen i år.

Andra delen färdig om ett par år

Bygglovsprocessen är på gång Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå gav ett utlåtande till det uppdaterade utkastet till detaljplan på sitt möte den 15.8.

Också bildningsnämnden tar på sitt möte den 23.8 ställning till Virkkulankylä. I förslaget till utlåtande sägs att området är så stort att det också senare går att placera andra tjänster där, såsom daghem och att det skulle skapa nya dimensioner i kontakten mellan olika generationer.

Om allt går som planerat så kan den första delen av seniorbyn stå färdig hösten 2018 och den andra delen ett år senare.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland