Hoppa till huvudinnehåll

Simförbudet i Lovisaviken upphävt

Badhanduk på plagen i Lovisa
Nu kan man igen simma och bada vid Plagen i Lovisa. Havsvattnet är fritt från avföringsbakterier. Badhanduk på plagen i Lovisa Bild: Yle Lovisa,badhanduk

Nu går det igen att simma vid Plagen i Lovisa och vid de andra simstränderna vid Lovisaviken.

På basis av resultaten från de senaste vattenproverna finns det inte längre orsak att undvika simning i Lovisaviken.

Efter ett avloppsvattenutsläpp från en pumpstation i Valkom träsk den 12 augusti, har miljöhälsovården i Borgå övervakat vattenkvaliteten vid badstränderna i Lovisaviken.

Resultaten från de senaste vattenproven från Plagen, Valkom badstrand och stranden vid Källa lägergård är goda.

Mängderna E.coli-bakterier och enterokocker var så låga att mätarna inte gav utslag.

Miljöhälsovården har inte heller fått kännedom om några observationer som kan vara kopplade till vattenutsläppet.

Närings-, trafik- och miljöcentralens riskbedömning om hur en dylik mängd avloppsvatten späds ut och sprids till stränderna är fortfarande under arbete.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland