Hoppa till huvudinnehåll

Borgå överväger mera pengar för föräldrar som vårdar barn hemma

Ett litet barn håller sin förälder i handen.
Ett litet barn håller sin förälder i handen. Bild: Tyler Olson - SimpleFoto moderskap,babyer,föräldrar,småbarnsfostran,föräldraledighet,familjeledigheter,barn (familjemedlemmar),småbarn,föräldraskap

Förslaget om att Borgå stad borde utreda vad det skulle kosta att ta i bruk ett kommunalt tillägg till hemvårdsstödet fick gehör i stadsstyrelsen i Borgå på måndagen.

Styrelsen vill se en utredning om de kostnadseffekter som ibruktagandet av kommuntillägget skulle medföra.

Utredningen ska göras i enlighet med bildningsnämndens förslag från slutet av maj.

Stadsstyrelsen röstade i frågan med resultatet 7-6, efter ett ändringsförslag av Outi Lankia från Centern.

Röstningen såg ut så här: 7 (Blomqvist, Lankia, Lund, Lybeck, Sveholm, Uski, Välimäki) – 6 (Jalonen, Karlsson, Korpi, Lundqvist, Rosengren, Söderberg).

Borgå satsar på avgiftsfria klubbar

Fullmäktigemotionen om kommuntillägget till hemvårdsstödet hade lämnats in av Silja Metsola (Saml). Dessutom stod Anna Granfelt (Saml) bakom ett invånarinitiativ om ett kommuntillägg.

Båda förslagen slogs ihop inför behandlingen av ärendet.

Enligt beredningen är det inte motiverat att ta i bruk ett kommuntillägg till hemvårdsstödet. Borgå stad satsar i stället på ett försök med avgiftsfria klubbar för att stöda hemvården av barn.

Barn som får hemvårdsstöd i Borgå har rätt att delta i en avgiftsfri klubb två gånger i veckan. Försöket pågår 2017-2019.

"Tillägget kan finansieras med besparingar"

I fullmäktigemotionen föreslås att staden gör en enkät om kommuntillägget till hemvårdsstödet till föräldrar med barn under tre år.

Med hjälp av enkäten utreds kommuntilläggets kostnadseffekter.

Det här förslaget fick alltså nu understöd.

Enligt fullmäktigemotionen kan kommuntillägget finansieras med besparingar som uppstår inom småbarnspedagogiken när föräldrarna uppmuntrade av kommuntillägget vårdar sina barn hemma en längre tid.

I fullmäktigemotionen konstateras att kommuntillägget också främjar sysselsättningen när föräldrarna med pengarna kan anställa en skötare som vårdar barnet hemma.

Då kan föräldrarna själva till exempel arbeta på deltid, påpekar motionen.