Hoppa till huvudinnehåll

Inga diskussioner om senare sommarlov i huvudstadsregionen - trots många reaktioner

Ungdomar i vattnet och en segelbåt.
Borde eleverna orka lite längre till i skolan i början av sommaren, för att istället få njuta av lediga dagar under sensommaren? Den frågan diskuteras inte ännu på allvar i huvudstadsregionen, trots att många röster höjts. Ungdomar i vattnet och en segelbåt. Bild: EPA/WOLFGANG KUMM wannsee

Frågan om att senarelägga sommarlovet och skolstarten på hösten väcker många reaktioner. Trots det har frågan inte diskuterats i kommunernas utbildningssektioner och nämnder i huvudstadsregionen.

Näringsminister Mika Lintilä vill utreda om en uppskjuten skolsemester skulle gynna turismen i Finland, eftersom många finländare jobbar inom turismbranschen.

Enligt Lintilä avbryter skolstarten i nuläget den bästa semestersäsongen. Det här betyder att Finland går miste om många resenärer från Mellan- och Sydeuropa som semestrar i augusti och september.

Frågan har inte diskuterats

Trots reaktioner har frågan inte diskuterats i kommunernas utbildningssektioner och -nämnder i huvudstadsregionen.

– På basen av den offentliga diskussionen måste frågan säkert diskuteras, säger Martina Harms-Aalto, som är ordförande för den svenska sektionen i nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors.

Hon säger ändå att det ofta hänvisas till praktiska eller byråkratiska problem när det gäller en senare skolstart, eftersom det också medför en senareläggning av skolavslutningen.

– Men vi borde nog vara uppmärksamma på att det finns ett tryck på att senarelägga och utreda om det är klokt och hur det skulle gå till i praktiken, säger Harms-Aalto.

Hon får medhåll av Kristian Rehnström som är ordförande för undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda.

Han säger att saken kunde utredas och att det finns både goda och dåliga sidor med att senarelägga skolornas sommarlov.

– Vi har inte diskuterat att senarelägga hela sommarlovet. Vi har diskuterat höstlovets längd men inte heller där tagit något beslut säger, Rehnström.

Han påpekar att det är staten som beslutar om tidpunkten för skolavslutningen och att Vanda först efter att ett beslut om en ny tidpunkt för skolavslutningen, kan börja fundera över det resterande skolåret.

Inga diskussioner i Esbo eller Grankulla

Varken i Esbo eller Grankulla har frågan diskuterats över huvud taget.

Barbro Högström, som är chef för svenska bildningstjänster vid Esbo stad, säger att frågan naturligtvis kommer att diskuteras
om det kommer ett initiativ till att senarelägga sommarlovet.

Mikael Flemmich, som är chef för småbarnspedagogik och utbildning i Kyrkslätt, säger att kommunen inte officiellt tänkt utreda en senareläggning av sommarlovet, men att diskussioner nog förts i skolorna.

– Det kan nog bli en aktuell fråga i våra skolor i framtiden, säger Flemmich.

Vårterminen bli för lång

Frågan om att senarelägga sommarlovet och skolstarten har väckt många reaktioner.

Finlands svenska lärarförbund tycker inte att näringslivet ska diktera hur skolorna lägger upp undervisningen.

Dessutom skulle vårterminen bli lång i jämförelse med höstterminen, tycker förbundet.