Hoppa till huvudinnehåll

Inga löften om pengar för vägar och järnväg i Västnyland – men nog uppmuntran att jobba vidare i enad front

Olika tåg vid en järnvägsstation.
På Hangöbanan kör både persontåg och godståg. Men det är särskilt godstrafiken som behöver en elektrifiering av banan. Olika tåg vid en järnvägsstation. Bild: Petra Thilman / Yle tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,rälsbuss,Hangö,VR-Group ,Godståg,Lappvik,Lappvik järnvägsstation,elektrifieringen av hangö-hyvingebanan

Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan och en förbättring av landsvägarna genom Västnyland stod än en gång på agendan när Västra Nylands handelskammare ordnade seminarium för statliga vägmyndigheter.

Inga löften om pengar gavs ändå på seminariet på tisdagen (22.8) i Hangö, men nog en uppmuntrande klapp på axeln om att fortsätta lobba.

Politikerna avgör

Från både Vägverkets sida och Närings-, trafik- och miljöcentralens sida (NTM-centralen) framhöll man att det sist och slutligen är en politisk fråga om pengar ges för ändamålen.

De pengar som den här regeringen delar ut till stora vägprojekt slogs fast redan i början av regeringsperioden, nu gäller det att vänta på nästa riksdagsval.

- Våra händer är bundna i dag, men syftet med ett sådant här seminarium är att fundera på framtiden, säger Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen.

Myndigheterna känner till behovet

Antti Vehviläinen säger att man vid Trafikverket är medveten om behovet av en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan.

Det finns en plan för hur elektrifieringen kunde göras och den ses nu över.

Men några löften om pengar kan Vehviläinen inte ge.

Lönsamheten har ökat

Senast man såg över hur lönsamt det skulle vara att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan visade uträkningarna att det skulle kosta mer att elektrifiera än vad man skulle vinna på det hela.

Men det läget ser ut att hålla på att förändras.

- Då de senaste uträkningarna gjordes var volymerna förhållandevis små i hamnen, men jag utgår ifrån att då vi om ett par år igen ser över läget så kommer projektet att visa på en bättre lönsamhet, säger Vehviläinen.

Järnvägsspår.
Hangö-Hyvingebanan tar slut i Hangö hamn. Järnvägsspår. Bild: Petra Thilman / Yle tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,Hangö,VR-Group ,Hangö hamn,broar,viadukten i hangö

Han får medhåll av Eero Hettula som är verkställande direktör vid Västra Nylands handelskammare och som stod värd för seminariet.

- Till exempel har SSAB i Lappvik fått ta över stålproduktion från Tavastehus och Nord Streams gasrör i Koverhar ändrar på läget.

En man som heter Eero Hettula.
Eero Hettula, vd för Västra Nylands handelskammare. En man som heter Eero Hettula. Bild: Petra Thilman / Yle Västnyland,Västra Nylands handelskammare,Eero Hettula

Hettula lyfter fram att ett bra läge för exportindustrin också sätter tryck på förbindelserna till hamnen där bland annat träförädlingsindustrin använder sig av Hangö.

En elektrifiering är viktig för det ger billigare transporter och dessutom minskar utsläppen på miljön.

- Det är också en imagefråga gentemot kunderna att ha ett miljötänkande, säger Hettula.

Enad front vinnande koncept

Petri Knaapinen, överdirektör vid NTM-centralen, ger som råd till kommunerna är att visa enad front som nu på seminariet i Hangö.

- Förutom samarbete är det också bra att som i dag kunna visa på hur industrin i hela landet gynnas av vägprojekten i Västnyland, säger Knaapinen.

Han framhäver också att det är bra med seminarier av det här slaget då parterna kan lära sig av varandra.

En sluten dörr och en skylt det står Express - konferensrum på.
Diskussionerna fördes i konferensrum i Smörmagasinet i Hangö. En sluten dörr och en skylt det står Express - konferensrum på. Bild: Petra Thilman / Yle Hangö,Hangö hamn,förhandlingar,möten,konferenser,smörmagasinet i hangö

- För kommunerna är det bra att se just vilken infallsvinkel man ska ha för att kunna säkra finansiering för ett projekt, säger Knaapinen.

Konkurrensen om pengar är hård

Både Knaapinen och Vehviläinen konstaterar att Finland är ett stort land och det finns behov på många håll.

I Nyland finns många projekt som tävlar om pengar och behovet är stort.

Frågan är då om Västnyland lider av att ligga så nära huvudstadsregionen, som slukar en hel del av de pengar som går till olika vägprojekt.

- Relativt sett blir säkert projekt i Nyland förfördelade jämfört med projekt på andra håll i Finland. Det är på grund av att det finns ett så stort behov av olika projekt i Nyland där stora mängder varor och människor rör sig, säger Vehviläinen.

Två män i kostym. Den ena heter Petri Knaapinen, den andra Antti Vehviläinen.
Överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen och generaldirektör Antti Vehviläinen från Trafikverket på seminarium i Hangö. Två män i kostym. Den ena heter Petri Knaapinen, den andra Antti Vehviläinen. Bild: Petra Thilman / Yle Trafikledsverket,generaldirektörer,Närings-, trafik- och miljöcentralen (ntm),överdirektör,Petri Knaapinen

Hänger det sist och slutligen vid att ha kontakter till de rätta politikerna?

- Nej så är det nog inte. Vi ser nog på frågan ur många synvinklar, säger generaldirektör Antti Vehviläinen vid Trafikverket.

Handelskammaren nöjd

Trots att vägdirektörerna inte kunde komma med mera konkreta besked än att fortsätta jobba för saken var Eero Hettula vid Västra Nylands handelskammare ändå nöjd.

Nu kunde kommunera föra fram frågan på bred front än en gång.

- De vet nog redan på förhand hurudana problem vi har. Men det hur de får pengarna fixade får vi se.

Västnyland prioriterar tågbanan

Med på seminariet i Hangö var representanter från industri längs vägavsnitten och tågbanan. Också handelskamrarna från Hyvinge och Riihimäki var representerade.

Hettula säger att Västra Nylands handelskammare prioriterar Hangö-Hyvingebanan allra högst och sedan en förbättring av riksväg 25 särskilt på området mellan Lojo och Karis.

Efter det kommer stamvägarna 51 och 52.

En isig landsväg där en bil står i diket och en långtradares dragbil står snett över vägen. Bilar kör försiktigt förbi.
Riksväg 25 är smal och krokig mellan Karis och Lojo. Den tunga trafiken uppmanas ta vägen för att åka runt huvudstadsregionen, men olyckor sker ofta särskilt vintertid, säger Hettula. En isig landsväg där en bil står i diket och en långtradares dragbil står snett över vägen. Bilar kör försiktigt förbi. Bild: Yle/Patrik Rosström Västnyland,Riksväg 25,olyckor,trafikolycka,trafikolyckor,Lojo

I Riihimäki och Hyvinge prioriterar man riksväg 25 allra högst med elektrifieringen av tågbanan på andra plats, säger Hettula.

Läs mera:

Inga pengar för Hangö-Hyvingebanan under regeringsperioden

Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan skjuts på framtiden. Regeringen slog i början av april fast listan på de större trafikprojekt som ska få pengar de kommande åren (2017-2020) och Hangö-Hyvinge finns inte med på listan.