Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplanen för Gammelboda stranden i Raseborg har dammats av

En karta.
Området ligger invid övrig bebyggelse. En karta. Bild: Google planläggning,detaljplanering,detaljplan,Raseborg,Ekenäs,gammelboda

År 2008 var planutkastet för Gammelboda stranden i Raseborg framme för påseende senast, men sedan stannade planprocessen av.

Nu har Raseborgs stad tagit tag i planen igen och planen läggs fram för påseende på nytt.

Planförslaget har setts över och har utarbetats i samråd med markägare.

I planen finns totalt 21 byggplatser och av dem är 10 nya.

Området är rätt tätt bebyggt och målet med planen är att göra det möjligt med kompletterande byggande.

Naturvärden viktiga

I planläggningen har man fäst uppmärksamhet vid att bevara landskaps- och miljömässiga värden.

I området finns öppna åkerlandskap och bergsformationer. De områdena ska inte bebyggas.

Det har också gjorts en naturinventering och de miljövärden som har kommit fram under inventeringen har beaktats i planen.

Dags att anmärka på planen

Planläggningsnämnden i Raseborg beslutade på onsdagen (23.8) att planen läggs fram till påseende i minst 30 dagar.

Dessutom begärs det in utlåtanden från flera instanser.