Hoppa till huvudinnehåll

Centrumtunneln lever än - två privata byggfirmor smider planer i tysthet

Bilar på Mannerheimvägen i Helsingfors.
Centrumtunneln skulle minska på rusningen i Helsingfors centrum, säger förespråkarna. Bilar på Mannerheimvägen i Helsingfors. Bild: Maja Ottelin/YLE rusningstrafik

Politiskt har biltunneln under Helsingfors centrum verkat vara glömd och begraven, men nu har två olika byggjättar arbetat fram egna tunnelplaner.

Både Lemminkäinen och SRV, två av de största byggfirmorna i Helsingfors, har i all tysthet tagit fram egna planer på en centrumtunnel under Helsingfors. Yle Uutiset har fått tag på planerna.

En tunnel uppskattas kosta över 600 miljoner euro. Tunneln skulle gå från Gräsviken till Sörnäs och bland annat skapa en förbindelse mellan flera parkeringshallar i Helsingfors centrum.

Centrumtunneln har planerats i tiotals år

Särskilt Samlingspartiet har i tiotals år drivit frågan om en centrumtunnel för biltrafiken genom Helsingfors.

Projektet har varit ett rött skynke för flera beslutsfattare i andra partier än Samlingspartiet.

När centrumtunneln behandlades år 2008 föll det när SDP drog sig ur projektet.

Huvudstadens nya borgmästare Jan Vapaavuori har sagt att tunneln är ett av hans politiska mål som borgmästare i Helsingfors.

Både SRV:s och Lemminkäinens planer utgår från att Helsingfors och huvudstadsregionen växer avsevärt under den närmaste framtiden.

Bara Helsingfors väntas under de närmaste 20 åren växa med 200 000 invånare. Byggfirmorna tror att det finns ett behov av tunneln trots att västmetron öppnar snart.

SRV:s plan bygger på nya generalplanen

Byggfirman SRV har tagit fram en preliminär plan som bygger på den tunnelreservation som finns i generalplanen som godkändes i Helsingfors i fjol.

SRV:s planer för centrumtunneln går från Gräsviken till Sörnäs.
SRV:s planer för centrumtunneln går från Gräsviken till Sörnäs. SRV:s planer för centrumtunneln går från Gräsviken till Sörnäs. Centrumtunneln i Helsingfors

Tunneln skulle föra bilister tvärs genom stadskärnan, djupt under jorden. Den skulle också koppla ihop flera av parkeringshallarna i stadskärnan: bland annat skulle det gå att köra från Finlandiahuset till Stockmann under jorden.

Planen är ett utkast och kan anpassas om stadens politiker så önskar, eller om projektet går vidare på allvar.

SRV:s vice vd Timo Nieminen säger att det enligt SRV:s undersökningar lönar sig att bygga tunneln så att den går riktigt djupt.

- Men det är ändå klokt att koppla samman parkeringshallar i centrum och bygga så att man kommer upp till markytan från tunneln också i centrum, säger han.

Lemminkäinens tunnel löper ut till hamnarna

I byggfirman Lemminkäinens planer går tunnelns kurva aningen längre söderut än i generalplanen.

Lemminkäinens tunnelplaner har tunnelavtag också till Västra hamnen och Skatuddens terminal.
Lemminkäinens tunnelplaner har tunnelavtag också till Västra hamnen och Skatuddens terminal. Lemminkäinens tunnelplaner har tunnelavtag också till Västra hamnen och Skatuddens terminal. Centrumtunneln i Helsingfors

Tunneln skulle dessutom ha avgrenar till både Västra hamnen och hamntrafiken på Skatudden. Det här skulle enligt Lemminkäinen underlätta planeringen av gågator i stadskärnan.

Harri Kailasalo, chef för affärsverksamheten på Lemminkäinen, säger att rusningen är stor i Helsingfors centrum för tillfället. Därför skulle det vara klokt att bygga tunneln.

- Man skulle samtidigt bevara trivsamheten i centrum, bygga fler gågator och lösa trafikproblemen, säger Kailasalo.

Han säger att särskilt Busholmen och Gräsviken behöver nya trafiklösningar för att minska på rusningen.

- Hamnen har byggts ut och det byggs hela tiden nya bostäder. Dessutom ska också Ärtholmen utvecklas.

Läs mera:

Går det att bygga fler gågator utan en centrumtunnel? Ja, säger valkandidaterna

En klar majoritet av de som ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors tycker att staden kan få fler gågator utan att centrumtunneln byggs. Flera kandidater hos Samlingspartiet håller ändå fast vid tunnelplanen.

Läs också