Hoppa till huvudinnehåll

Jarmo Grönman har flest bindningar till näringslivet av Borgåpolitikerna

Borgå stadshus en höstdag
Borgå stadshus en höstdag Bild: Jeannette Lintula/yle stadshusgatan borgå

Borgå stad har ännu inte publicerat de förtroendevaldas bindningar på stadens webbplats, trots att uppgifterna borde ha publicerats den 1 augusti i år.

- Listorna har ännu inte publicerats på webben eftersom de ska justeras, säger Camilla Nordström, byråsekreterare vid Borgå stad.

Yle Östnyland har ändå fått ta del av materialet. I det framkommer att Jarmo Grönman (Saml) är den som har flest bindningar till näringslivet.

Klubba på bord
Klubba på bord Bild: Yle lagstiftning

Grönman, som är ordförande i stadsutvecklingsnämnden, uppger att han sitter med i tio bolags styrelser.

Bland dem finns Porvoon Panimo Oy, J-G Kiinteistöt Oy, Jomer Oy, Pocatello Oy, Oy Rukafun Ab, Asian Food House Oy. Dessutom sitter han med i flera bostadsbolag.

I en del av bolagen fungerar Grönman som styrelseordförande. Dessutom sitter han med i styrelser som Borgå stads representant, till exempel i Borgå A-bostäders styrelse.

Bostadsbolag och föreningar vanliga

Anders Rosengren (SFP), ledamot i stadsstyrelsen, hör också till dem som uppgett flera bindningar. De flesta har att göra med hans roll som stadens representant i stadens egna bostadsbolag.

Rosengren har också många föreningsuppdrag, till exempel är han ordförande för Borgåbygdens ungdomsförbund, ordförande i Borgå sockens 4 H och ordförande för Borgå lokalavdelning för SLC-Nyland.

Politikers och tjänstemäns bindningar ska publiceras på webben

  • Enligt kommunallagen ska vissa förtroendevalda inom kommunen samt tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden som övervakar iakttagandet av redogörelseskyldigheten och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.
  • Redogörelserna offentliggörs i det allmänna datanätet.
  • Bestämmelsen tillämpas från och med 1.6.2017. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag.
  • Redogörelsen ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.
  • Redogörelseskyldigheten är begränsad så att den gäller kommunens centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.
  • Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Källa: Borgå stad

Mer information finns på Kommuntorgets webbplats: Det här måste den förtroendevalda veta om sina bindningar

Dan Tallberg (Saml) är ersättare i stadsutvecklingsnämnden. Han sitter på höga poster i fem bolag.

Bland dem finns Östnylands Andelsbank och Kokonniemen Palloiluhalli, bolaget som vill bygga fotbollshallen i Kokon. Tallberg är också föreningsaktiv.

Tuomas Kanervala (C), vice ordförande i revisionsnämnden, sitter med i tre bolag som verkställande direktör och i ett bolag som styrelseordförande. Bolagen sysslar till exempel med konsultering och IT-tjänster.

Få har betydande förmögenhet

Borgåpolitikerna har inte uppgett betydande förmögenhet. Endast Johan Söderberg (SFP) meddelar att han är delägare i fastigheter i Mickelsböle och Pellinge, sammanlagt på 18 hektar.

I övrigt sitter Söderberg, som fungerar som första vice ordförande i stadsstyrelsen, som ordförande i Borgå Energi-koncernens moderbolag samt som styrelsemedlem i Borgå Elnät Ab.

Endast sådan förmögenhet som kan ha betydelse för det kommunala beslutsfattandet behöver uppges.

Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) meddelar att han är verkställande direktör och styrelseordförande i det egna bolaget Jaakko Jalonen Oy.

Jaakko Jalonen (SDP) i Borgå.
Jaakko Jalonen (SDP) Jaakko Jalonen (SDP) i Borgå. Bild: Yle/Katarina Lind jaakko jalonen

Jalonen är också ordförande för föreningarna Borgå Tarmo samt Porvoon Urheilun Tuki.

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) uppger inga bindningar. Hon sitter alltså varken med i bolags eller föreningars styrelser.

Borgå stads tjänstemäns bindningar publicerades för några veckor sedan och innehöll inget anmärkningsvärt.

Tidningen Östnyland var först med nyheten om de förtroendevaldas bindningar.

Sibbo, Lovisa och Lappträsk också efter tidtabellen

Lovisa, Sibbo och Lappträsk har ännu inte publicerat politikernas bindningar, men kommer att göra det i början av september.

I Sibbo och Lovisa ska revisionsnämnderna ännu göra ett par justeringar innan materialet offentliggörs.

Artikeln har korrigerats 28.8.2017 kl. 13.03. Meningen om att revisionsnämnden hade behandlat ärendet var felaktig och plockades bort. Revisionsnämnden kunde inte behandla ärendet på sitt senaste möte eftersom listorna inte var klara. Ordvalet "ärendet" i Camilla Nordströms citat har ändrats till "de", eftersom citatet annars kunde tolkas fel.