Hoppa till huvudinnehåll

Nyöppnade hamnen i Dalsbruk har potential

Fartyg anlöper Dalsbruks hamn.
Dalsbruks hamn tar nu emot några fartyg i månaden. I framtiden kommer fartygen kanske att vara fler. Fartyg anlöper Dalsbruks hamn. Bild: Yle/Monica Forssell fartyg,dalsbruks hamn

Efter att avbrott på fem år öppnade hamnen i Dalsbruk igen i våras.

Tillsvidare är trafiken till och från hamnen blygsam och det finns ingen personal på plats i hamnen hela tiden utan enbart vid behov.

- Verksamheten har kommit igång enligt förväntningarna, säger Harry Kiviaho, vd vid företaget Seaport logistics, som driver hamnen.

Man med gul väst och hjälm.
Harri Kiviaho är nöjd med starten. Man med gul väst och hjälm. Bild: Yle/Monica Forssell Seaport logistics

Tillsvidare anlöper några fartyg i månaden hamnen i Dalsbruk.

- Vi hade inte väntat oss något märkligare. Först om två eller tre år ser vi hur verksamheten sist och slutligen ser ut här.

Hall i Dalsbruks hamn.
Enligt Kiviaho visar företagets marknadsföring och kontakter på fältet att Dalsbruks hamn behövs. Hall i Dalsbruks hamn. Bild: Yle/Monica Forssell dalsbruks hamn

Skogsbolag provar på att skeppa virke från Kimitoön

Ett av de företag som nu passar på att utnyttja hamnen är skogsbolaget UPM Kymmene.

- Vi testar kostnadsbiten genom att nu skeppa tre eller fyra lass, säger Henrik Mattsson, kundansvarig vid UPM Kymmene.

Virke lastat på en kaj med ett fartyg vid kajen.
Virke lastat på en kaj med ett fartyg vid kajen. Bild: Yle/Monica Forssell Virke,Trafik och transport,upm kymmene

Skogsbolaget har också tidigare utrett möjligheter att skeppa virke från Kimitoön men med undantag av hamnen i Fröjdböle, har hamnarna inte gått att använda.

Mattsson tror att det kan bli billigare för UPM att skeppa virke från Kimitoön och Dalsbruk, till fabriken i Villmanstrand, än att först forsla virket till Salo och sedan lasta det ombord på järnvägsvagnar.

Skeppare: Lätt hamn

Första virkeslasset hämtades för en knapp vecka sedan av m/s Vekara från Nyslott. Skepparen Antti Makkonen hade inte tidigare besökt Dalsbruks hamn.

- Hamnen är lätt att nå och det är lätt att ta sig ut från hamnen, berömde Makkonen, efter att han och hans besättning förtöjt fartyget.

Tross runt en pollare på en kaj.
Kostanderna avgör om det blir en fortsättning, uppger man vid UPM Kymmene. Tross runt en pollare på en kaj. Bild: Yle/Monica Forssell fartyg,Förtöjning,vekara

Underleverantör till varvsindustrin kunde utnyttja hamnen?

Mats Nurmio som är företagsrådgivare i Kimitoöns kommun och jobbar med näringslivsfrågor på ön, tror att hamnen har potential. Förutom virke bort från ön kunde till exempel gödsel och kalk hämtas till ön sjövägen, kastar Nurmio fram.

Någon typ av metallindustri, kanske kopplad till varvsindustrin i Åbo, kunde också dra nytta av hamnen, säger Nurmio.

Kunde också något slag av passagerartrafik i större skala bli aktuell?

- Ja varför inte? Men då gäller det nog att fundera på vilket slag av passagerartrafik. Knappast stora kryssningsfartyg men varför inte segelskutor som till exempel skulle trafikera mellan Dalsbruk, Åland och Estland kastar Nurmio fram, men poängterar att det i det här skedet inte finns varken planer eller projekt.

Vd Harry Kiviaho säger om framtiden så här:

- Jag är nog försiktigt positiv med tanke på framtiden, säger Kiviaho. Det gäller bara att hålla utgifterna nere samtidigt som kunderna ska få betjäning under dygnets alla timmar och årets alla månader.

Hamnens miljötillstånd ses över

Viktigt är också, enligt Kiviaho, kommunens stöd då det gäller en uppdatering av hamnens miljötillstånd. En uppdatering behövs eftersom hamnen nu fungerar som en privatägd hamn i allmänt bruk.

- Vi strävar efter att betjäna en bred kundkrets i framtiden. Det betyder att produkterna också kommer att variera och eventuellt kan det också bli fråga om bearbetning av olika produkter på hamnområdet.

Hamnen har både plus och minus

Hamnens goda sidor enligt Kiviaho är att farleden in till hamnen är 8 meter djup. Det betyder att också stora fartyg kan anlöpa hamnen. Det faktum att hamnen är öppen året runt är också en klar fördel.

På minussidan finns att industri som behöver en hamn i Dalsbruk saknas på Kimitoön. Också det faktum att Kimitoön ligger lite på sidan om är en utmaning.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland