Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo tolkar lagen strikt - redovisar också mindre bindningar och förmögenheter

torn och himmel
torn och himmel Bild: YLE / Hanna Othman sibbo vargen

Nu har också de förtroendevalda och tjänstemännen i Sibbo uppgett sina bindningar. Inga stora förmögenheter eller skulder redovisas.

Tre förtroendevalda i Sibbo har slarvat med att uppge sina bindningar inom utsatt tid och har krävts på tilläggsuppgifter. Det handlar om Björn Backström (SFP), Christer Lindqvist (SFP) och Camilla Långsjö (Saml).

Det visar sig att man i Sibbo har tolkat en betydande förmögenhet striktare än i Borgå.

Som betydande förmögenhet uppger till exempel kommunstyrelsens medlem och viceordförande i social- och hälsovårdsutskottet Marja Manninen-Ollberg (Saml) en placeringsbostad i Vanda.

Hannele Rauha (SDP) meddelar i sin tur om en tvåa i Vanda.

Roller i bolag och föreningar uppges

Kenneth Albrecht, SFP, medlem i byggnads- och miljöutskottet, har uppgett flera bindningar. Han är till exempel styrelseordförande i SR-Tilat Oy.

Politikers och tjänstemäns bindningar ska publiceras på webben

  • Enligt kommunallagen ska vissa förtroendevalda inom kommunen samt tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden som övervakar iakttagandet av redogörelseskyldigheten och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.
  • Redogörelserna offentliggörs i det allmänna datanätet.
  • Bestämmelsen tillämpas från och med 1.6.2017. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag.
  • Redogörelsen ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.
  • Redogörelseskyldigheten är begränsad så att den gäller kommunens centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.
  • Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Källa: Borgå stad

Mer information finns på Kommuntorgets webbplats: Det här måste den förtroendevalda veta om sina bindningar

Tim Kankfelt, SFP, som är kommunstyrelsemedlem, hör också till dem som har bindningar. Han sitter bland annat i styrelsen för KBA Finland Oy.

Andra viceordförande i kommunstyrelsen, Riitta-Kaisa Kosonen (Gröna), meddelar att hon är förtroendeman i kommunen samt styrelsemedlem i OAJ Uusimaa.

Kommunfullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml) meddelar inte om bindningar till näringslivet, endast om sina poster inom partiet och inom gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo kyrkliga samfällighet.

Ingen meddelar om större skulder

Kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP) i Sibbo meddelar endast att han är styrelsemedlem i Sparbanksstiftelsen i Sibbo.

I Borgå meddelade tjänstemännen att de inte alls har bindningar, medan Sibbotjänstemännen meddelat om en del uppdrag inom bolag, föreningar, bostadsbolag eller företag.

Kommundirektör Mikael Grannas är styrelsemedlem i ett bostadsbolag, styrelsemedlem i HRT samt styrelsemedlem i ett bolag som erbjuder bredbandstjänster.

Pekka Laitasalo, ekonomi- och förvaltningsdirektör, har betydande kontant- och finansieringsinstrumentplaceringar i OP-gruppen.

Överlag verkar man i Sibbo ha varit noggrannare med att meddela om också mindre bindningar än i Borgå. Större skulder har varken tjänstemän eller politiker i Sibbo uppgett.