Hoppa till huvudinnehåll

Nygrén: Vårdkonsult på Kimitoön står inför omöjlig uppgift

Skelett
Drar alla åt samma håll i vårdfrågor i Åboland? Skelett Bild: Yle vårdreformen

Förberedelsearbetet för att eventuellt skapa ett åboländskt vårdbolag eller annan vårdorganisation fortsätter. Det här trots att det just nu finns fler frågetecken kring social- och hälsovårdsreformen än på länge.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén berättar att grundlagsutskottets beslut i somras om att lagförslaget till vårdreform måste ses över kan få större och mer långtgående konsekvenser än man kanske först skulle ha trott.

Patrik Nygrén
Patrik Nygrén representerar Åboland i landskapet som förbereder vårdreformen. Patrik Nygrén Bild: Yle/Emma Strömberg patrik nygrén

Orsaken är att allt då byggde på ett krav på att bolagisera vården. Lagen kommer nu att revideras på den punkten och det medför att stora delar av lagförslaget på cirka tusen sidor kommer att förändras, menar Nygrén.

"Vanskligt att fatta beslut om vården just nu"

Att läget nu är turbulent gör att det är särskilt svårt att fatta beslut om vårdfrågor inom kommunerna just nu, konstaterar Nygrén.

- Det är vanskligt att göra beslut före lagen är klar. Men en sak är säker. Utan en all-åboländsk vårdlösning kommer vi inte att kunna skapa en kraftig tvåspråkig organisation som kan garantera vård på två språk i framtiden, understryker Nygrén.

Patrik Nygrén är förutom stadsdirektör i Pargas också ordförande i den svenska sektionen som förbereder vårdreformen inom Egentliga Finland.

Nygrén är också Åbolands representant i det kommande landskapets tillfälliga organ. Det här organet ska leda arbetet med att förbereda vårdreformen i regionen tills ett folkvalt landskapsfullmäktige har tillträtt.

Många stöder planen på all-åboländsk vårdorganisation

De åboländska kommunerna har alltså redan en längre tid funderat på att skapa ett åboländskt vårdbolag eller någon annan form av vårdorganisation.

Meningen är att den personal som idag jobbar inom vården och är anställd av bland andra Kimitoöns kommun och Pargas stad ska överföras till den nya organisationen. Man vill på det här sättet se till att den tvåspråkiga personalen hålls inom samma organisation.

Kirurgiska sjukhuset i Åbo.
Också Åbo vill vara med och förbereda en tvåspråkig vårdorganisation i regionen. Kirurgiska sjukhuset i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman kirurgisk vård,Åbo universitetscentralsjukhus,tallbacken

Åbo, Kimitoön, Pargas och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt står bakom planerna på ett åboländskt vårdbolag eller vårdorganisation.

Krav på vårdkonsult på Kimitoön överraskar

I Kimitoöns kommun går debattvågorna höga kring framför allt äldreomsorgen. Kommunens omsorgsnämnds ordförande Niklas Guseff konstaterade tidigare att kommunen nu behöver en opartisk utomstående konsult som skulle kunna reda ut konsekvenserna av de alternativ som kommunen nu står inför gällande just äldreomsorgen.

Niklas Guseff längst fram till vänster och Fredrik Laurén till höger.
Niklas Guseff längst till vänster på bild vill att en konsult ska reda ut kommunens vårdbekymmer. Niklas Guseff längst fram till vänster och Fredrik Laurén till höger. Bild: Yle/Monica Forssell kimitoöns fullmäktige

De alternativ som hittills diskuterats i Kimitoöns kommun är att man fortsätter med den kommunala verksamheten som förut, att man grundar ett tvåspråkigt åboländskt vårdbolag eller att man säljer ett eller till och med alla äldreboenden åt privata företag.

"En omöjlig uppgift"

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén är överraskad.

- Jag förstår inte riktigt hur de har tänkt sig att en konsult ska kunna utreda konsekvenserna av dessa alternativ - det är en omöjlig uppgift!

- I november kommer den reviderade vårdlagstiftningen för utlåtande till bland annat kommunerna. Att veta exakt vilken väg som är rätt eller fel väg att gå är inte möjligt före november, slår Nygrén fast.

- Jag är nog lite förvånad över detta krav på utredningsarbete! Vi har ju redan ett gediget utredningsarbete på gång, säger Nygrén.

Marcus Henricson
Marcus Henricson utreder en ny vårdorganisation för Åboland - med mandat av Åbo, Pargas, Kimitoön och sjukvårdsdistriktet. Marcus Henricson Bild: Yle/Nina Bergman marcus henricson

De åboländska kommunerna har godkänt att konsult Marcus Henricson utreder och förbereder ett åboländskt vårdbolag eller vårdorganisation.

Är Kimitoön ointresserat av gemensam vårdorganisation?

Kan det vara så att Kimitoöns kommun är mindre engagerad i att skapa ett åboländska vårdbolag än Pargas stad?

- Ingen av oss har upplevt några brister i engagemang hos någon, säger Nygrén. Men vi följer förstås med vad Kimitoön gör.

- Klart att min önskan skulle ha varit det att man skulle ha jobbat vidare på åboländsk nivå - om det sedan handlar om utförsäljning av vården eller att skapa ett vårdbolag eller någon annan gemensam organisation, säger Patrik Nygrén.

Bolaget Attendo bygger vårdhem.
Attendo har byggt nytt vårdhem i Kimito. Bolaget Attendo bygger vårdhem. Bild: Yle/Monica Forssell Attendo

Om Kimitoön skulle gå inför att låta det privata vårdbolaget Attendo ta över äldreomsorgen i kommunen, skulle det försvaga det framtida åboländska vårdbolaget?

- Vi har utgått från att äldreomsorgen är en mycket väsentlig del av den framtida vården. Äldreomsorgen ska ges lokalt och där är dessutom språket inom vården speciellt viktigt, konstaterar Nygrén. Så absolut ska äldreomsorgen vara en naturlig del av ett eller flera åboländska bolag eller vårdorganisationer, säger Nygrén.

Kan planerna på all-åboländsk vårdorganisation gå om intet?

Är du oroad över att det planerade åboländska vårdbolaget går i stöpet?

- Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att de i Kimitoöns kommun kommer till samma insikt om att det just nu inte är möjligt att göra något välgrundat beslut i de här frågorna - med vilken konsult som helst. Från Pargas sida vill vi att alla ska vara dedikerade till att utreda den gemensamma vårdorganisationen, säger Nygrén.

Nygrén betonar ändå att alla kommuner måste få ta sina egna övervägda beslut i vårdfrågan.

Artikeln är uppdaterad 28 augusti kl 8:17: Tidigare stod det att också Kårkulla samkommun skulle vara delaktig i det åboländska vårdbolaget, men det stämmer inte längre, de var endast med i ett tidigare skede.