Hoppa till huvudinnehåll

Oppositionen redo att återinföra tillfälligt uppehållstillstånd

Ledarna för oppositionspartierna
Ledarna för oppositionspartierna opposition,Antti Rinne,Touko Aalto,Li Andersson,Anna-Maja Henriksson

Socialdemokraternas, De grönas, Vänsterförbundets och Svenska Folkpartiets ordföranden är redo att ge en del av dem som har fått ett negativt asylbeslut tillstånd att vistas i Finland lagligt.

Då skulle myndigheterna veta var de här människorna finns och de skulle på sätt och vis stå under kontroll, säger Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne.

Efter knivdåden i Åbo har myndigheterna varit bekymrade över dem som har fått ett negativt asylbesked men som är kvar i landet. En del försvinner så att ingen vet var de finns.

Den misstänkte för knivdåden i Åbo var visserligen inte papperslös utan asylprocessen var på hälft.

Andersson: Myndigheterna vet var personen finns

För några år sedan slutade man bevilja tillfälligt uppehållstillstånd.

Också Vänsterförbundets Li Andersson är redo att återgå till tidigare praxis.

- Det innebar att en person vistades i Finland med något slag av status och myndigheterna var medvetna om hen.

Att frångå systemet har i praktiken betytt att man i den situationen då man får ett negativt asylbeslut blir papperslös.

I programmet A-studio förra veckan sade Andersson att tidigare praxis var bättre.

- En del av dem som har fått ett negativt asylbeslut har inte kunnat återsändas eftersom de inte har haft resedokument eller ursprungslandet inte tar emot dem, sade Andersson.

Rinne: Risk att papperslös går under jorden

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne säger att det finns en risk att de här människorna går under jorden så att myndigheterna inte vet var de finns.

- För att få ordning på det här kunde de här människorna få ett tillfälligt uppehållstillstånd tills alla dokument blir klara och de kan utvisas ur landet.

Aalto: Alla kanske inte genast kan återvända

Också De grönas Touko Aalto anser att tillfälliga uppehållstillstånd är nödvändiga.

- En person kan råka i en situation där hen har fått ett utvisningsbeslut men upplever att hen inte frivilligt kan återvända eller kan inte återsändas men har ingen rätt att stanna i Finland.

- Ingen anser ändå att alla som kommer till Finland kan få stanna.

- Ett tillfälligt uppehållstillstånd behöver inte beviljas alla som har fått ett negativt asylbeslut, säger Aalto.

Henriksson: Alla ska inte beviljas tillfälligt tillstånd

Också Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson påpekar att det ingalunda är meningen att alla som har fått ett negativt asylbeslut ska få ett tillfälligt uppehållstillstånd.

- Men det blir ett stort problem för samhället om antalet papperslösa ökar, säger Henriksson.

Då de tillfälliga uppehållstillstånden avskaffades år 2015 gav regeringen ett utlåtande om att man skulle följa med hur det påverkar antalet papperslösa, påminner Henriksson.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes