Hoppa till huvudinnehåll

Portade ryska skolfartyget: Åland önskar bättre informationsgång

Kruzenshtern
Kruzenshtern Bild: Sail Training International Tall Ships,Sail Training International,Kruzenshtern

På Åland efterlyser man en diskussion om hur militär information ska nå Åland. Huvudstaben kommenterar inte varför skolningsfartyget Kruzenstern inte får anlöpa Mariehamn.

- Det handlar om ett operativt beslut, säger staben.

Hufvudstadsbladet skrev på måndagen om det fyrmastade skeppet - med 164 kadetter ombord - som inte fick anlöpa det demilitariserade Åland.

Åland hade hoppats på att fartygsbesöket skulle ha kunnat öka Ålands chanser att stå värd för The Tall Ships' Races 2021.

På Åland efterlyser talman Johan Ehn och lantrådet Katrin Sjögren bättre informationsgång i liknande frågor.

Blev ni informerade eller konsulterade i frågan?

- Nej varken landskapsregeringen eller lagtinget har fått någon information, säger lantrådet Katrin Sjögren. Det här är ett beslut som har tagits av Huvudstaben i Helsingfors - och i förlängningen Finlands regering.

Har ni fått någon ytterligare information under dagen?

- Nej, vi känner inte till detaljerna. Man ska komma ihåg att den här typen av beslut är sådana där Åland inte har något att göra med själva beslutsgången, säger talman Johan Ehn.

- När det gäller utländska fartyg som avlägger statsbesök i Finland krävs beslut av riksregeringen om tillstånd, ifall fartyget har sin uppgift inom det militära i det egna landet. För varje enskilt ärende fattar riksregeringen beslut.

- Vidare kontaktar regeringen den egna militären som gör en bedömning. Vi blir inte tillfrågade i sammanhanget. säger Ehn.

Däremot försöker Åland aktivt vara med och ge sin syn när det gäller krigsfartyg som besöker Åland, och för att påminna om Ålands demilitariserade status.

Demilitariseringen innebär att Åland i fredstid ska vara fritt från militär aktivitet.

Men borde ni då inte ha blivit informerade på förhand?

- Vi har en sådan ordning att vi blir informerade då det handlar om marinens egna aktiviteter på området - och de är mer regelbundna, säger talman Johan Ehn.

- Är det en markering mot Ryssland eller en markering mot Åland?

- Det är helt klart ingen markering mot Åland. Man har gjort bedömningen att fartyget inte ska löpa in på finländskt territorialvatten, och speciellt inte med det rådande säkerhetsläget löpa in i Mariehamn och Åland, säger Ehn.

Tror ni att tidpunkten spelade in när beslutet fattades?

- Det måste man fråga Finlands regering och Huvudstaben om, säger lantrådet Katrin Sjögren.

Rent allmänt säger Ehn och Sjögren att de åländska självstyrelsemyndigheterna har haft en strikt linje som backats upp både internationellt och av Finland.

Endast i undantagsfall ska man kunna röra sig på åländskt territorium med militär utrustning eller militär personal.

Även om liknande skolningsfartyg har besökt Åland tidigare säger Ehn och Sjögren att också då har beslutsgången varit densamma. Vill man veta motiven bakom besluten bör man fråga finska staten.

- Initiativet kom från skolfartyget självt. Mariehamns stad har inte varit engagerad i att bjuda in, säger Ehn.

Ehn och Sjögren konstaterar att en bättre informationsgång hade varit på sin plats när det gäller frågor av känslig natur som den här.

Sedan tidigare har landskapet och det finländska utrikesministeriet ett bra samarbete. Liknande diskussioner förs nu mellan landskapet och försvarsministeriet för att landskapet ska få den information som gäller Åland, säger Ehn och Sjögren.

Reporter Sara Lindroos, ÅRT

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes