Hoppa till huvudinnehåll

Så här vill Raseborg förbättra trafiken

Karta över Raseborg, inritat finns olika symboler som visar hurdana arbeten som planeras var. Bland annat cykel för cykelväg, spade för vägarbete, rondell osv.
På kartan finns några av de förändringar tekniska nämnden skulle vilja se i Raseborg. Karta över Raseborg, inritat finns olika symboler som visar hurdana arbeten som planeras var. Bland annat cykel för cykelväg, spade för vägarbete, rondell osv. Bild: Google Västnyland,Raseborg,kartor,cykelvägar,gångtrafik,förslag,trafiknät,tekniska nämnden i Raseborg

Riksväg 25 är i fokus då Raseborgs stad önskar förbättringar i trafiken. Staden har skickat en prioriteringslista till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

Tekniska nämndens lista på vägavsnitt som borde förbättras är lång också i år.

Många projekt har lyfts fram även tidigare år.

På listan finns både nya investeringar och vägar som behöver förbättras.

En del objekt är mera brådskande än andra.

Anslutningar brådskande

Bland de brådskande projekten finns anslutningen från riksväg 25 till Malmkulla i Karis och anslutningen till Västra omfartsvägen i Läpp i Karis.

Där borde det byggas exempelvis en rondell eller flera filer, anser staden.

Bilar vid korsning
Infarten till Malmkulla. Bilar vid korsning trafik,bilar,Karis,Riksväg 25,malmkulla

Vid Västra omfartsvägen i Läpp hoppas staden även på att gatuanslutningen till Doppinggränden förbättras.

Staden Raseborg har en detaljplaneändring på gång för Läppområdet.

I Ekenäs behöver man förbättra infarten till Mikaelskolan från riksväg 25.

Det här önskar man göra runtom i Raseborg:

 • Trafiken på riksväg 25 behöver rondeller eller planskilda korsningar eftersom trafiken ökar och då måste säkerheten prioriteras. Tekniska nämnden föreslår att planeringen börjar omedelbart.
 • Huvudanslutningar till riksväg 25 behöver förbättras med tanke på markanvändningen i Raseborg.
 • Österbykorsningen i Ekenäs, riksväg 25.
  Riksväg 25 i Ekenäs Österbykorsningen i Ekenäs, riksväg 25. Bild: Yle/Minna Almark österbykorsningen,Ekenäs
  • Ett mitträcke behövs på riksvägen mellan Ekenäs och Karis. Vägplanen behöver bara godkännas.
  • Även en gång- och cykelbana föreslås vid riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs. Olika alternativ ska utredas för parallellvägar samtidigt som mitträcket byggs.
  • De som bor invid riksväg 25 behöver bullerbekämpning.
  • Mellan Ekenäs och Svartå behövs gatubelysning för att förbättra trafiksäkerheten.
  • Tekniska nämnden anser att det i framtiden behövs planskilda lösningar eller rondeller närmare Västerby. Det ena stället är där Österbyvägen möter riksväg 25 och den andra platsen är vid stamväg 52, där det i dag finns trafikljus.

  Favorit i repris (artikeln fortsätter efter videon):

  • I Ekenäs föreslås en planskild korsning vid Formanshagen till riksväg 25. Det önskas att det byggs en ramp mot Hangöhållet.
  • Området mellan riksväg 25 och Pehr Sommars Gata bör även ses över trafikmässigt. Bland annat vill man att det ska finnas tillräckliga grupperingsfiler på riksväg 25 så att man tryggt kan ta sig till Metallduksgatan.
  • Skoltrafiken ska bli säkrar med en gång- och cykelbana från Trollböle till Leksvall.
  • Gång- och cykeltrafikbana föreslås från Österby till Västerby friluftsområde bredvid Ekenäs port.
  En spång leder över en mossa i Västerby friluftsområde.
  Västerby friluftsområde kan bli säkrare att cykla till. En spång leder över en mossa i Västerby friluftsområde. Bild: Yle/Marica Hildén långmossen
  • Mellan Gammelboda och Västervik, det vill säga längs väg 1002, behövs också en gång- och cykelväg.
  • En grundförbättring bör göras på Köpbölevägen.
  • Gatubelysning behövs i korsningen mellan riksväg 25 och Huskvarnsvägen, väg 1102.
  • Reparationer och breddning behövs av bron på Ingvalsbyvägen.
  • Vägrenen borde breddas från Ekenäs port till Tenala kyrkby för gång- och cykeltrafik.
  • Mitträcke planeras vid riksväg 25 vid Mjölbolsta och väggeometrin i området ska förbättras. I fjol byggdes en järnvägsbro som en del av projektet. Responsen på järnvägsbron var tudelad.
  En nybyggd järnvägsbro med underfart för bilar under i Mjölbolsta.
  En järnvägsbro byggdes i fjol i Mjölbolsta. En nybyggd järnvägsbro med underfart för bilar under i Mjölbolsta. Bild: Yle/Tove Virta Järnvägsbroar,underfarter,vägbyggnad,Mjölbolsta,Raseborg,Västnyland
  • Landsvägen som löper genom Svartå bruk, väg 11083, borde flyttas enligt delgeneralplanen.
  • Gatubelysning behövs i korsningen mellan riksväg 25 och Salovägen, väg 186.
  Gatlampa
  Det behövs gatubelysning på flera ställen, anser staden. Gatlampa Bild: Yle/Roger Källman gatlampa
  • En annan korsning som behöver gatubelysning är den mellan riksväg 25 och Lindersvägen.
  • Skoltrafiksäkerheten ska förbättras med gång- och cykeltrafikled mellan Hållnäs lokalväg och Kopparnäs.
  • Mörbyvägen mellan Pojo och Ekenäs bör grundförbättras.
  trafikmärke för cyklister och fotgängare
  Gång- och cykelvägar finns med på önskelistan. trafikmärke för cyklister och fotgängare Bild: YLE/Rebecca Olin trottoar
  • NTM-centralen föreslås ta över ansvaret för väg 111.

  Kollektivtrafiken borde ses över

  Avtalen för busstrafiken utgår 2017 och NTM-centralen borde därför inleda förhandlingar om all trafik, anser tekniska nämnden.

  Det behövs för att kommunerna ska kunna besluta vilka linjer de köper, beroende på eventuella nedskärningar.

  En buss hämtar passagerare vid Fokushuset i Karis.
  Buss vid karis busstation. En buss hämtar passagerare vid Fokushuset i Karis. Bild: Yle/Malin Valtonen expressbus

  Tekniska nämnden anser att spårtrafiken inom Västnyland bör tryggas. Det beror på att det skärs ner i fjärrtågstrafiken och bussförbindelser.

  Staden anser också att tågtrafiken borde få samma biljettsystem som finns i övriga landet.

  Rälsbussen vid Ekenäs tågstation.
  Rälsbussen åker mellan Hangö och Karis. Rälsbussen vid Ekenäs tågstation. Bild: Yle/Minna Almark rälsbuss,Ekenäs

  Raseborgs stad köper numera vissa tågturer av Helsingforsregionens trafik (HRT) mellan Helsingfors och Karis.

  Tekniska nämnden anser att de tågturerna bör utgöra en del av den allmänna trafikplikten så att avgångarna beviljas kollektivtrafikstöd.

  Liknande projekt föreslogs 2014

  Planen för väghållning och trafik som lämnas in som ett utlåtande till NTM-centralen görs för perioden 2018-2021.

  Flera av de projekt som föreslogs år 2014 för perioden 2015-2021, föreslås också nu.

  Läs mera:

  Transportföretagare: Bygg planskilda korsningar på riksväg 25 i Karis

  En korsning där vägarna möter varandra i skilda plan. Det är den bästa, men också den dyraste lösningen för att trafiken ska löpa smidigt vid Malmkullakorsningen, säger transportföretagare Hans Rajalin i Karis.

  Läs också

  Nyligen publicerat - Västnyland