Hoppa till huvudinnehåll

Yle grundar en journalistakademi och stärker den grävande journalistiken

Uutisstudion ohjaamo, neljä ihmistä ja näyttöjä.
Uutisstudion ohjaamo, neljä ihmistä ja näyttöjä. Bild: Yle/Laura Mainiemi

De viktigaste målen är att ännu starkare än tidigare trygga det journalistiska oberoendet samt bevara finländarnas redan nu höga förtroende för Yles nyhetsbevakning.

För att åtgärda detta förtydligar Yle ytterligare de journalistiska riktlinjerna, grundar Journalistakademin samt ökar resurserna för grävande journalistik. Yle arbetar också för en större smidighet i det dagliga redaktionella arbetet.

Utöver detta tillsätter bolaget en publikombudsman.

Yles Journalistakademi slår upp sina dörrar vid årsskiftet

Arbetet med de journalistiska principerna som inleddes vid den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten redan för ett år sedan utvidgas till att omfatta hela Yle och blir en del av Journalistakademins verksamhet.

Yles Journalistakademi har som mål att stärka journalistiken, höja den journalistiska standarden och etiken samt utvidga den journalistiska kompetensen på Yle.

I Akademins program ingår inlärning i arbetet, mångsidiga utbildningar, utvärdering av kvaliteten och kontinuerlig respons. Journalistakademin stöder också den grävande journalistiken så den stärks både via utbildningar och arbetsrotation.

Programmet omfattar tv-, radio- och webbjournalistik. Via arbetsrotationen tar en stor del av Yles journalister del av utbildningen och för sedan i sin tur kunskapen vidare i organisationen.

Ett mål är också att skapa ett högklassigt samarbete inom utbildningen med till exempel EBU och universiteten.

Under hösten fattas beslut om var på Yle Journalistakademin kommer att finnas. Verksamheten inleds i början av 2018.

Mer resurser för grävande journalistik

Den grävande journalistiken stärks på de redaktioner på Yle som redan specialiserat sig på den, såsom MOT och Spotlight. Den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten stöds också mer än tidigare att göra grävande journalistik.

För tillfället görs Yles grävande journalistik på den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten, Kreativa innehåll och Svenska Yle.

"Inom Svenska Yle kommer vi bland annat att erbjuda reportrar från andra redaktioner möjlighet att jobba vid Spotlight en tid. Målet är att allt fler ska kunna göra journalistik med ett granskande grepp, oberoende av redaktion”, säger Svenska Yles tf direktör Johanna Törn-Mangs.

Det granskande greppet inom Yles journalistik sprids till alla redaktioner genom arbetsrotation. Den journalistiska professionaliteten stärks av den erfarenhet som den grävande journalistikens metoder ger. Samarbetet mellan enheterna utvecklas så att olika redaktioner kan arbeta effektivare tillsammans.

En helt ny webbredaktion för grävande journalistik skapas. Webben ger möjligheter att uttrycka sig på nya sätt och publicera i en annan rytm än tidigare jämfört med traditionell tv.

Den finskspråkiga nyhetsverksamheten skapar en regional desk för grävande journalistik i Tammerfors. Dess uppgift är att lyfta upp och utveckla ämnen från regionerna som gäller grävande journalistik.

“Yle förväntas erbjuda den trovärdigaste och modigaste journalistiken. Den grävande journalistikens betydelse ökar i en värld av allt snabbare klickjournalistik”, säger Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo.

Mera interaktion med publiken

Yle tillsätter också en publikombudsman. Den huvudsakliga uppgiften för ombudsmannen är att stärka växelverkan kring redaktionskulturen. Publikombudsmannen fungerar som stöd för ansvariga redaktörerna, etikchefen och journalisterna på Yle.

Yle lyssnar på sin publik på många sätt och får mycket respons. Respons och enkäter är ofta avgörande då beslut om program fattas eller då tjänsterna utvecklas.

Förra årets statistik visar att folk tog kontakt med Yle ungefär 200 000 gånger per telefon, e-post eller via webben.

För mera information:
Ismo Silvo, utgivningsdirektör tfn 09 1480 5090, ismo.silvo@yle.fi