Hoppa till huvudinnehåll

Män tiger om våld i parrelationer

En ung man sitter ledsen på stranden.
En ung man sitter ledsen på stranden. Bild: Mostphotos/Antonio Guillem män,depression

Det är fortfarande vanligt att männen tiger om våld de utsätts för i en parrelation trots att det är ganska vanligt.

- I de fall av våld i nära parrelationer som myndigheterna får kännedom om utgör män 20-30 procent av offren , säger utvecklingschefen Martta October på Institutet för hälsa och välfärd THL.

Männens tystnad beror bland annat på skam, säger projektkoordinator Tommi Sarlin på föreningen Miessakit.

- Männen tiger om våldet eftersom de kanske skäms för det eller förringar det. Det passar liksom inte in i modellen av en framgångsrik, aktiv och driftig man, säger Sarlin.

Mer än hälften av männen som upplever våld hemma berättar inte om det för någon alls, visar en enkätstudie som gjorts vid Helsingfors universitet.

Största delen av de män som svarade på en enkät som Miessakit genomförde på nätet i fjol uppgav att det var deras före detta partner som utsatt dem för våld.

Min partner gömde min jacka och mina skor så att jag inte skulle kunna lämna huset. Hon hotade också med självmord.

Sammanlagt besvarade 235 privatpersoner och anställda i social- och hälsovårdsbranschen enkäten.

Sarlin säger att det inte finns särskilt mycket forskning om våld mot män i parrelationer.

- Med den här enkäten strävar vi efter att fylla luckorna i kunskapen.

Föreningen Miessakit har också grupper för män i den här situationen.

October säger att det inte finns tillräckligt med tjänster för offren eller experter som är insatta i frågan.

- I många storstäder är läget bra eftersom det finns särskilda föreningar med expertis inom våldstematiken. Men ju längre ut på landsbygden man kommer desto mindre finns det av specialexpertis (i synnerhet på föreningssidan).

En man sitter ledsen i hörnet av ett rum.
En man sitter ledsen i hörnet av ett rum. Bild: Mostphotos/Helder Almeida män,depression,Betoning

Psykiskt våld vanligt

Bland männen som svarade på Miessakits enkät hade 86 procent utsatts för psykiskt våld, ofta av en före detta partner.

Med psykiskt våld menas kontrollerande, kränkande, provokativt och förödmjukande beteende mot en partner. Till det här hör också utpressning, manipulation och hot.

- I värsta fall låser min partner in sig i badrummet med en kniv och hotar överdosera på läkemedel. Ibland känns självmordshotet mycket verkligt, skriver en anonym man om det psykiska våldet i sin relation i undersökningen.

En annan man beskriver det psykiska våldet som mycket grymt.

- Min partner kunde komma fram till mig mycket kärleksfullt och krama mig bara för att viska i mitt öra att hon hoppas jag har en riktigt dålig dag.

- Min partner gömde min jacka och mina skor så att jag inte skulle kunna lämna huset. Hon hotade med självmord och försökte i vissa fall slå mig med en brödkniv, beskriver en man i 30-årsåldern.

Följderna av relationsvåldet

Många av männen som besvarat enkäten uppgav att de drabbats av fysiska och psykiskta symptom till följd av relationsvåldet.

Nästan 65 procent av deltagarna hade drabbats av ångest.

Andra psykiska följder var sömnlöshet, depression, självhat, bristande självförtroende, ilska och rädsla.

Bland de fysiska effekterna kan man nämna skador och smärtor i kroppen till följd av våld, samt söndrad egendom.

Offren drabbades också socialt. Till exempel isolering, ekonomiska bekymmer och problem att hantera människorelationer hörde till de sociala följderna.

Källor: FNB, Miessakit

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes