Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter övar för oljeolycka i Kvarkens skärgård

Kvarkens yttre skärgård
Kvarkens yttre skärgård. Kvarkens yttre skärgård Bild: Yle/Jyrki Karjalainen natur så in i norden

En större oljeolycka i den särpräglade maritima miljön utanför Vasa vore minst sagt utmanande för räddningsmyndigheterna. Därför utgör Kvarkens skärgård under tisdagen skådeplats för en samnordisk oljebekämpningsövning.

I övningen utanför Vasa deltar Österbottens räddningsverk med femton båtar och Finlands miljöcentral med fyra fartyg. Svenska myndigheter deltar i övningen med ett större oljebekämpningsfartyg.

Under övningen fokuserar man på såväl oljebekämpning ute på öppet hav som på skydd av strandlinjerna.

Att myndigheterna övar i kvarkenområdet ses som nödvändigt inte enbart för den unika och känsliga miljöns skull utan även för att området ställer särskilda krav på de som trafikerar i det.

Bland annat farleden in till Vasa omges av grunda strandbanker som räddningsmyndigheterna genom övningen vill fokusera på.