Hoppa till huvudinnehåll

Digiträning: Allt om din hälsa på ett ställe – vet du var?

bild till digiträning om Mina kanta-sidor
bild till digiträning om Mina kanta-sidor Bild: Yle/ Unsplash rawpixel hälsovård,digiträning

Är ditt recept fortfarande i kraft? Söker du efter dina röntgenbilder? Alla dina läkarbesök och all patientdata om dig som sparats elektroniskt finns i FPA:s hälsotjänst Mina Kanta-sidor, som heter Omakanta på finska.

Vad vet du om Mina Kanta-sidorna? Bekanta dig med tjänsten med vårt test! En fråga kan ha flera rätta svar, men du kan välja bara ett svarsalternativ.

1. Hur loggar man in till Mina Kanta-sidor?

2. Du märker att du borde förnya ett recept. Kan du be om att få ett nytt recept på Mina Kanta-sidorna?

3. Ditt recept eller dina uppgifter syns inte på Mina Kanta-sidorna. Vad kan det bero på?

4. Kan du kolla alla dina vaccin på Mina Kanta-sidor?

5. Du har ett elvaårigt barn. Kan du se barnets uppgifter på Mina Kanta-sidorna?

6. Ser du vem som har hanterat dina patientuppgifter eller vem som har utfärdat dina recept?

7. Du har vårdats på sjukhus för mentala problem. Kan du själv påverka om information om det finns på Mina Kanta-sidor?

8. Du vill att de enheter som vårdar dig känner till din vilja vad beträffar vård och organdonationer. Kan du förmedla information om det till enheterna via Mina Kanta-sidorna?

9. Kan man spara information om sina levnadsvanor på Mina Kanta-sidorna, till exempel hur mycket man rör på sig?

10. Ovan nämndes Min vårdväg, som är en del av tjänst vid namnet Hälsobyn. Vad är Hälsobyn för något?

11. Du har hittat ett fel bland dina uppgifter. Vem kontaktar du?

Vad är Mina Kanta-sidorna?

  • På Mina Kanta-sidorna ser du alla hälsovårdsuppgifter och recept, som har sparats på Kanta-sidorna. Sidorna finns sedan år 2010 då de första elektroniska recepten skrevs ut.
  • Uppgifterna på Mina Kanta-sidorna kommer både från den privata och den offentliga hälsovården, samt från företagshälsovårdens tjänster.
  • Mina Kanta-sidorna är en del av FPA:s Kanta.fi-tjänst. Där finns också det elektroniska receptet, läkemedelsdatabasen och patientdataarkivet. Patientdataarkivet är en tjänst där hälso- och sjukvårdsenheter lagrar patientuppgifter ur sina egna system.
  • Över hälften av finländarna använder Mina kanta-sidor (uppgift från år 2019). Det görs 800 000 inloggningar i tjänsten varje månad.
  • Från och med hösten 2020 ser du också klientdata för socialvården. Alla uppgifter syns inte genast, utan uppdateras till och med år 2024.
  • I tjänsten Omaolo kan du bedöma ett enskilt symtom eller hälsobesvär. Du får en handlingsrekommendation och vårdanvisningar baserat på dina svar.

Uppdaterad 13.2.2019: Testfrågorna 5 och 8 uppdaterade att motsvara det nuvarande läget.
Uppdaterad 13.10.2020: Frågorna 4, 5 och 9 uppdaterade att motsvara nuläget. Fråga 10 om Hälsobyn tillagd. Vissa svar uppdaterade med aktuell information. Faktarutan uppdaterad.

Ursprungstestet av Anu Heikkinen på Yle.fi/oppiminen.

Digiträning