Hoppa till huvudinnehåll

Djurstall väcker starka känslor i Nedervetil

Tjurar i Eurobulls ladugård i Härkmeri i Kristinestad.
Arkivbild. Tjurar i Eurobulls ladugård i Härkmeri i Kristinestad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen tjurar,ladugårdar,ladugård

NTM-centralen och flera grannar till Jonas Ådahl i Nedervetil har i besvär till Vasa förvaltningsdomstol motsatt sig hans utbyggnadsplaner på ett djurstall. Tillståndssektionen i Kronoby tog på onsdagen ställning till förvaltningsdomstolen begäran om utlåtande.

Miljövårdsekreteraren Karin Björkgård i Kronoby fick i uppdrag att sammanställa tillståndssektionens svar till domstolen på basen av sektionens direktiv.

Miljötillståndet beviljades i juni i år av tillståndssektionen och utbyggnaden omfattar en utbyggnad på 1 700 kvadratmeter och två flytgödselbrunnar på sammanlagt 3 000 kubikmeter.

Det finns plats för 120 mjölkkor, 37 kvigor, 20 kokalvar upp till ett års ålder och 63 kalvar yngre än sex månader i djurstallet.

Björkgårds förslag var att tillstånd inte skulle ges men hon röstades ner med rösterna 5-0 i sektionen.

För mycket och för nära

Både föredragande, det vill säga Karin Björkgård, i sin ursprungliga beredning och de grannar som besvärat sig plus NTM-centralen anser i korthet i sina besvär att det är för mycket och nära.

Grannarna vill inte ha en så stor anläggning in på knutarna. I besvären påpekas dessutom frågor kring jäv och svartbyggen.

- Det finns inte jävsproblem eller svartbyggen i det här sammanhanget, säger Björkgård som skall sammanställa sektionens utlåtande.

Sektionens utlåtande går vidare till kommunstyrelsen i Kronoby som ger kommunens slutliga bemötande till Vasa förvaltningsdomstol.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten